Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få registreringer av åkerrikse i 2021

Etter å ha lukket bort de funnene som antas å være dobbeltregistreringer, estimerer NOF at åkerrikse ble registrert ved minst 89 ulike lokaliteter i 2021, der rundt 95 hanner er involvert.

100–200: Det er rapportert 100–200 syngende åkerrikser årlig de siste ti årene. Norsk Ornitololisk Forening estimerer at åkerrikse ble registrert ved minst 89 ulike lokaliteter i 2021, der rundt 95 hanner er involvert. (Foto: Frode Falkenberg/NOF)
100–200: Det er rapportert 100–200 syngende åkerrikser årlig de siste ti årene. Norsk Ornitololisk Forening estimerer at åkerrikse ble registrert ved minst 89 ulike lokaliteter i 2021, der rundt 95 hanner er involvert. (Foto: Frode Falkenberg/NOF)

Den første åkerriksa i år ble rapportert 28. april fra Øygarden i Vestland. De fleste individer i 2021 ble først registrert spillende i siste halvdelen av mai og i juni, som er en mer normal ankomstperiode, med rundt 85 prosent av alle rapporterte funn i 2021 fra den perioden, skriver Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Åkerriksa har et skjult levesett som gjør at den er vanskelig å registrere. Man må som regel ut i felt i de mørkeste timene for å kunne lytte etter arten, da spillaktiviteten er størst om natta.

Østlandet og Rogaland

Som normalt ble de fleste funn i 2021 gjort i kjerneområdene på Østlandet og i Rogaland, men også med spredte funn langs sørlandskysten, fra Vestlandet og i Trøndelag. Selv om arten tidligere er registrert syngende i Nordland, er det ingen fast forekomst av arten i fylket. Et syngende individ ble hørt og fotografert ved Stavseng på Dønna i juni. Et annet individ ble rapportert i Rana i august.

Annonse

– Totalt er det rapportert 304 funn av arten i 2021. Flere av disse funnene er rapporter av samme individ, enten ved at samme rapportør sjekker en lokalitet ved flere anledninger, eller at flere ulike personer rapporterer fra samme sted. Her er det noen utfordringer når man skal tolke funndata, ved at det er benyttet ulike stedsnavn på samme lokalitet, skriver NOF.

Foreningen vil gjerne at åkerrikse rapporteres enten ved å benytte en allerede eksisterende allmennlokalitet i Artsobservasjoner, eller at man opprette en ny lokalitet der ordet «åkerrikse» kommer fram i lokalitetsnavnet.

Utfordringer med slått

Dagens slått skjer ofte når åkerrikse har lagt egg eller ruger, og er ikke forenlig med vellykket hekking for arten. Statsforvalterne kan inngå avtaler med grunneiere for å utsette slåtten for å redde eventuelle hekking.

NOF kjenner ikke til utfallet av noen eventuelle hekkeforsøk i Norge i 2021. Det er ikke rapportert funn av reir eller pulli i 2021. Foreningen kjenner til at noen avtaler er blitt inngått med grunneiere som har satt av arealer til åkerrikse i 2021.

– Dessverre kjenner vi også til tilfeller der slåtten skjedde til tross for tilstedeværelse av åkerrikse. Skal vi kunne berge hekkende åkerrikser, er det viktig at alle observasjoner rapporteres til oss, gjerne via bruk av Artsobservasjoner, så fort som mulig, skriver NOF.

Neste artikkel

Stange-nettverk fikk kulturlandskapspris