Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU trapper opp kampen mot afrikansk svinepest

EUs klima- og landbruksministre ble under et stormøte før jul enige om å skjerpe kampen mot afrikansk svinepest.

EUs klima- og landbruksministre vil etablere langsiktig strategi for håndtering og begrensning av villsvinpopulasjonen. Foto: Erik Mandre/Mostphotos
EUs klima- og landbruksministre vil etablere langsiktig strategi for håndtering og begrensning av villsvinpopulasjonen. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Sykdommen, som det ikke finnes noen vaksine mot, har spredt seg med voldsom styrke og hurtighet i Europa. Hittil er det meldt om 1 262 utbrudd fordelt på Øst-Europa, Belgia og Italia, viser tall fra Europakommisjonen.

Bedre regulering av villsvin

Under ministermøtet ble EU-landene enige om følgende anbefalinger for den videre bekjempelsen av sykdommen:

* Utvidet koordinering og samarbeid mellom landbrukssektoren og miljøsiden (herunder veterinærtjenesten, skogforvaltning og jegere) for å regulere villsvinbestanden. Hensikten er både å effektivt kontrollere og unngå spredning av afrikansk svinepest.

* Etablere en langsiktig EU-strategi for håndtering og begrensning av villsvinpopulasjonen.

* God kommunikasjonsveiledning og bevissthetskampanjer rettet mot alle profesjonelle aktører, jegere og forbrukere ved hovedtransportårene i EU.

Annonse

* Egne standarder for å differensiere sykdomssituasjonen både i ville og domestiserte svin.

Handlinsgplan på trappene

Også Norges landbruks- og matminister, Bård Hoksrud (Frp) gjestet EU-møtet. Der ga han uttrykk for Norges bekymring for utbredelsen av sykdommen, og for en ukontrollert vekst i villsvinpopulasjonen.

– I Norge, har Mattilsynet og Miljødirektoratet fått i oppdrag å lage utkast til en nasjonal handlingsplan. Førsteutkastet legges fram i mars 2019. Videre skal det lages en informasjonsfolder, som skal deles ut på nyåret, forteller Hoksrud.

Under møtet, trakk han også fram bekymringen for et større villsvin-innrykk fra Sverige. Der er bestanden svært mye større enn her til lands.

– I dag er det bare rundt 1 000 villsvin i Norge, men de formerer seg veldig raskt. I Sverige er det, ifølge offisielle tall, 200 000 villsvin. Men svenske fagfolk snakker om at det kan være dobbelt så mange, sier statsråden.

Han mener derfor det bør være et poeng å få etablert en dialog med Sverige om videre kontroll med bestanden og videre arbeid for å hindre smittespredning til Norge.

Neste artikkel

Melkebonde fikk fem dager til å avvikle