Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-støtte til forbud mot dyr i bur

EU-Parlamentet har vedtatt en resolusjon som anbefaler forbud mot burhold i en rekke produksjoner. Men eventuell ny lovgivning ligger flere år fram i tid.

558 av 680 parlamentarikere i EU-Parlamentet stemte torsdag for borgerforslaget om å gjøre burhold forbudt i en rekke produksjoner i EU. Foto: Mauro Bottaro
558 av 680 parlamentarikere i EU-Parlamentet stemte torsdag for borgerforslaget om å gjøre burhold forbudt i en rekke produksjoner i EU. Foto: Mauro Bottaro

Bakgrunnen for saken, er et borgerforslag kalt "End The Cage Age". Nærmere 1,4 millioner europeere har sluttet seg til forslaget. Dette er konkret et initiativ til en ny EU-lov som forbyr bruk av bur til eksempelvis fikserte griser, høns, kalver, kaniner, ender og gjess i de 27 EU-landene.

Oppslutningen måtte opp på et visst nivå for at forslaget kunne komme opp til behandling i EU-Parlamentet. Dét skjedde, og torsdag denne uka var det klart for behandling i parlamentet. Utfallet ble at 558 av 680 parlamentarikere stemte for resolusjonen, skriver danske landbrugsavisen.dk torsdag denne uka.

EU-Kommisjonen neste

Tilhengerne av et slikt forbud, må imidlertid regne med å smøre seg med tålmodighet. Det er ventet flere års arbeid i EU-maskineriet før borgerinitiativet kan ende opp som ny lovgivning.

Annonse

Det neste steget på veien, er at EU-Kommisjonen skal ta stilling til forslaget. Det skjer den 30. juni i år. Kommisjonen skal da ta stilling til om den ønsker å gå videre med saken, og om den eventuelt vil stille et lovforslag.

Ifølge landbrugsavisen.dk, skal det være muligheter for at det skjer. EUs landbrukskommisær Janusz Wojciechowski har uttalt at Kommisjonen gir sin fulle støtte til initiativet, og at politikerne "lover å arbeide intensivt for å gjøre dette til lovgivning".

Skulle det bli innført et slikt forbud, vil det markant endre levevilkårene for de mer enn 300 millioner landbruks- og husdyr som i dag lever i en form for bur.

– Ingen dyr fortjener å bli sperret inne i små bur, eller være fiksert det meste av deres liv i landbrukets jakt på billigere og billigere produksjon, uttaler den danske EU-politikeren og nestformannen i EUs dyrevelferdsgruppe, Niels Fuglsang (S) i en presseuttalelse fra Animal World Protection Danmark.

Neste artikkel

EU vil la olja ligge i Arktis