Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Epletveit gjenvalgt som leder i Rogaland Bondelag

Fylkesleder Marit Epletveit (bildet) ble gjenvalgt på årsmøtet til Rogaland Bondelag. Med seg i styret får hun Jakob J. Eskeland fra Vats som nestleder, og Geirmund Helgøy, Hjelmeland, Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim og May Britt Lode, Nærbø.

Epletveit brukte sin innledende tale til å snakke om hva slags betydning koronaåret har hatt for landbruksnæringa. Samtidig som hun også trakk fram flere poeng som er viktige å ta med seg fra pandemien, både som bonde, men også som stat, for kunne å sikre tilgangen til norsk mat.

Etter talen ble det åpnet opp for debatt, hvor flere av delegatene belyste saker som står dem nært. Her kom det blant annet opp forslag til klimatiltak som kan være av betydning for næringa. Ellers hadde John-Erik S. Johansen, styremedlem i Norges Bondelag et halvtimes innlegg, hvor han oppsummerte hva Bondelaget har fått til i løpet av 2020. Han gikk også gjennom det som Bondelaget skal jobbe med fremover, hvor det nye næringspolitiske programmet spiller en stor rolle.

Utenom de ordinære sakene om årsmelding, regnskap og budsjett, var det også en innkommet sak som ble behandlet. Denne saken omhandlet tallgrunnlaget i jordbruksforhandlingene, hvor det er ønskelig å få til justeringer av dette grunnlaget. På bakgrunn av den innkomne saken har styret kommet med en innstilling, som ble vedtatt på møtet.

Annonse

I tillegg ble strategiplanen for 2021–2030 behandlet, og her kom det to forslag til endring. Det ene forslaget var å legge til et punkt hvor man arbeider for at det i utbyggingssaker må tas med landbruksfaglig vurderinger i planprosessen, før planer blir lagt ut på høring. Mens det andre forslaget handlet om å legge til: «Styrke råderetten over egen eiendom og sikre erstatning», i et eksisterende punkt. Med utgangspunkt i disse endringene ble strategiplanen vedtatt.

Kåringen av årets lokallag er en viktig del av årsmøtet, og i år var det Strand Bondelag som stakk av med seieren. De har fått til mye i løpet av et vanskelig år, både i sosiale medier og i det fysiske rom, skriver Rogaland Bondelag.

Neste artikkel

Skal forske mer på hjortebestanden i Norge