Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En tredel av villreinkvota tatt ut

35 prosent av kvoten ble tatt ut i villreinjakta høsten 2020. Antall felte dyr er omtrent likt som året før.

2020: Flest villrein felt på Hardangervidda og i Snøhetta. (Foto: NJFF)
2020: Flest villrein felt på Hardangervidda og i Snøhetta. (Foto: NJFF)

I fjor høst ble det felt i alt 4 726 villrein. Det er marginalt færre enn i 2019, da 4 738 ble felt. For hele landet, var det i fjor gitt tillatelse til å felle 13 437 villrein.

Dermed ble 35 prosent av kvoten tatt ut i 2020, viser tall SSB la ut før juleferien.

I alt ble det felt 1 149 årskalver, 587 dyr på halvannet år, 1 585 eldre bukker og 1 369 eldre simler, viser statistikken over villreinjakt. Flest villrein ble felt på Hardangervidda og i Snøhetta.

Annonse

Hardangervidda er landets største villreinområde. Her var det gitt tillatelse til å felle 4 984 dyr, og av disse ble 29 prosent, 1 440 dyr, felt. Det er en økning på 170 felte dyr fra 2019.

I samme område, ble det i fjor høst konstatert klassisk skrantesyke nettopp på Hardangervidda. Det er første gang denne varianten av skrantesjuke – også kalt CWD – er påvist utenfor Nordfjella. Det var en villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda som ble påvist smittet.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, uttalte Mattilsynets administrerende direktør Ingunn Midttun Godal den gang.

Snøhetta var i 2020 det villreinområdet som hadde det nest største jaktutbyttet. Der ble det i alt felt 718 villrein, som er en økning på 22 prosent.

Deretter fulgte Ottadalsområdet og Rondane, med henholdsvis 479 og 442 felte dyr. I Ottadalsområdet ble det skutt 245 færre dyr enn året før, viser SSBs oversikt.

Neste artikkel

Mener statlige ansatte bør erstatte lokale fellingslag