Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En av fem vurderer økodrift

En av fem konvensjonelle bønder har vurdert å legge om til økologisk drift, viser ny undersøkelse.

Totalt i Norge er det 5 prosent av gårdbrukerne som driver økologisk. Her sees økologisk matproduksjon i Bjørvika i Oslo. Foto: Bjørvika Utvikling/Vibeke Hermanrud
Totalt i Norge er det 5 prosent av gårdbrukerne som driver økologisk. Her sees økologisk matproduksjon i Bjørvika i Oslo. Foto: Bjørvika Utvikling/Vibeke Hermanrud

Undersøkelsen er gjennomført av AgriAnalyse for Landbrukets Økoløft. Hensikten med undersøkelsen har vært å få en bedre forståelse av hvordan både konvensjonelle og økologiske bønder tenker omkring økologisk produksjon.

Mange svinebønder omleggings-villige

Blant hovedfunnene, er at 19 prosent av bøndene som driver konvensjonelt har vurdert å legge om til økologisk drift.

Men her er det store variasjoner mellom de ulike produksjonene innenfor konvensjonelt landbruk:

* Bønder som har gras som hovedproduksjon, oppgir i minst grad at de har vurdert å legge om driften (9 prosent).

* Blant dem som oppgir honningproduksjon og annen landbruksbasert næring som hovedproduksjon, er det 40 prosent som har oppgitt at de har vurdert å legge om driften. Disse utgjør imidlertid bare omlag 2 prosent av respondentene.

* Blant husdyrprodusentene, er det størst andel av dem med slaktegris og smågrisproduksjon som har vurdert å legge om (33 prosent), og minst blant dem som driver med kumelkproduksjon (13 prosent).

AgriAnalyse poengterer at siden respondentene gjerne driver med flere produksjoner, er det ikke sikkert at de har vurdert å legge om hele sin produksjon til økologisk. Det er heller ikke sikkert at det er det de driver med som hovedproduksjon de har vurdert å legge om til økologisk.

Bartnes: – Viktig å legge til rette

Annonse

I Norge er 5 prosent av bøndene økobønder. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes påpeker at lønnsomhet i økologisk drift er viktig for at flere bønder skal vurdere omlegging.

– Derfor er det de siste årene gjort noen grep for å redusere risikoen det er å legge om produksjonen. Vi ser at det er viktig å legge til rette for økologisk produksjon slik at den norske forbrukeren skal kunne velge norske økologiske produkter, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Nettopp lønnsomhet er en årsak både til at bønder går over til økodrift, og at bønder lar være å gjøre det. Men hvordan lønnsomheten i økologisk produksjon oppfattes, kan være basert på både reelle erfaringer og antagelser som ikke alltid stemmer med virkeligheten, skriver AgriAnalyse.

Det er heller ikke bare lønnsomheten som er grunnen til at bønder ikke velger å legge om til økologisk.

– For noen er det tilgang på husdyrgjødsel eller nok areal, eller at man ikke har nok kunnskap om hva som kreves. Mens det er også dem som svarer at de er ikke interessert i økologisk produksjon, og at ingenting kan gjøres for å få dem til å legge om, skriver AgriAnalyse.

Flere vil over til konvensjonell drift

Antall primærprodusenter registrert hos Debio har gått ned hvert år siden 2009, bortsett fra 2016 til 2017, da det gikk litt opp.

Selv om 19 prosent av de konvensjonelle produsentene i undersøkelsen sier at de har vurdert å legge om til økologisk, har også 29 prosent av de økologiske produsentene vurdert å legge om til konvensjonelt.

Blant respondentene som driver all produksjon økologisk, er det størst andel fra Trøndelag, med 21 prosent av respondentene. I statistikken fra Debio på antall økologiske produsenter, er det 20 prosent fra Trøndelag. Respondentene fordeler seg over fylkene tilnærmet likt som produsentene registrert hos Debio.

Du kan lese hele rapporten her.

Neste artikkel

Melkesutring med dynamitt