Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elverum på hogst-tronen

Elverum og Kongsvinger topper nok en gang statistikken over kommuner med størst skogavvirkning til industrien.

Elverum var også i fjor den kommunen med størst hogstkvantum, viser nye tall fra SSB. På bildet er en tidligere lærling hos Johansen Skogsdrift AS i Elverum i sving. Arkivfoto: Linda Sunde
Elverum var også i fjor den kommunen med størst hogstkvantum, viser nye tall fra SSB. På bildet er en tidligere lærling hos Johansen Skogsdrift AS i Elverum i sving. Arkivfoto: Linda Sunde

Den samlede hogsten til industriformål nådde i fjor rekordhøye 11 millioner kubikkmeter. Ser man på kommune-oversikten, var de to kommunene med størst skogavvirkning Elverum og Kongsvinger i tidligere Hedmark fylke - nå Innlandet fylke. Disse to har ligget på topp mange ganger tidligere også.

Helt øverst, med god margin, ligger Elverum. Kommunen hadde i fjor et hogstkvantum på 340 993 kubikkmeter tømmer til industrien. Deretter følger Kongsvinger med et kvantum på 281 201 kubikkmeter, viser nye tall fra SSB.

Vil du vite hvor mye det er hogd i din egen kommune? Det kan du se her.

Annonse

Totalt i Norge, hogger skogeierne stadig mer tømmer for salg. Antall skogeiendommer med hogst holder seg imidlertid nokså stabilt, viser oversikten. I 2019 ble det hogd tømmer for salg på knapt 13 900 eiendommer. Det tilsvarer om lag 11 prosent av skogeiendommene.

Skogeierne har for øvrig stadig mer penger på skogfondkontoen. Pengene settes av ved hogst, og skal brukes til skogkultur og andre investeringer i skogen. I fjor ble det satt av 721 millioner kroner på skogfondkontoene, mens 471 millioner ble benyttet til planting og andre skogkulturtiltak, opplyser SSB.

Neste artikkel

Fem millioner til klimaskogplanting på gjengroingsarealer