Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eikenøtter forgifter storfe og hest

Veterinærinstituttet melder om flere hendelser av eikenøttforgiftning hos drøvtyggere og hest denne høsten.

Dyra blir sløve og får oppblåst buk. I tillegg får de ustø og stiv gange. Forgiftningsbildet hos hest ligner på det en ser hos drøvtyggere. Hesten på bildet er ikke syk. Arkivfoto: Karl Erik Berge
Dyra blir sløve og får oppblåst buk. I tillegg får de ustø og stiv gange. Forgiftningsbildet hos hest ligner på det en ser hos drøvtyggere. Hesten på bildet er ikke syk. Arkivfoto: Karl Erik Berge

Vind fører til at umodne eikenøtter blåser ned fra trærne og blir tilgjengelige for dyra.

Forgiftningen skyldes tanniner som kan finnes i alle deler av eiketrærne, men i ekstra høye konsentrasjonen i unge blader om våren og i umodne nøtter om høsten, skriver Veterinærinstituttet.

Kalver og ungdyr utsatt

Eikeforgiftning er velkjent hos storfe, spesielt kalver og ungdyr som gjerne spiser eik og samtidig ser ut til å være ekstra sensitive.

Hester kan også bli forgiftet av eikenøtter – spesielt når de er rikelig tilgjengelige og tilgangen på annet fôr er dårlig. Hos sau og geit er eikeforgiftning mer sjeldent.

Annonse

Inntak av eikenøtter resulterer ikke nødvendigvis i forgiftning. Mengden har selvsagt betydning, og den har sammenheng med tilgangen på annet godt fôr. Dessuten kan innholdet av aktive forbindelser variere, skriver Veterinærinstituttet.

Får blod i urinen

De kliniske symptomene, som kan vise seg først noen dager etter inntaket, begynner gjerne med redusert mageaktivitet, blod i urin og avføring og nedsatt appetitt og drikkelyst.

Dyra blir sløve, får oppblåst buk, ustø, stiv gange, nedsatt kroppstemperatur, bleke slimhinner og uregelmessig, langsom hjerterytme. Dødsfall kan inntre i krampeanfall.

I en del tilfeller kan tilstanden vedvare og gi avmagring. Unge dyr kan likevel komme seg raskt etter sykdomsforløpet. I blodserum kan det ofte påvises forhøyet nivå av urea og kreatinin.

Drøvtyggerne får særlig toksiske skader i mage-tarm, nyrene og til dels også i leveren. Forgiftningsbildet hos hest ligner på det en ser hos drøvtyggere.

Eikenøtter i moderate mengder har vært brukt som fôr til griser og de ser ut til å like og tåle nøttene godt. Eikenøttforgiftning har imidlertid forekommet hos gris som har spist store mengder.

Neste artikkel

– Prekær situasjon for storfenæringa