Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Effektiviteten hos norske purker øker

For første gang er det besetninger som passerer 35 avvente per årspurke. Best av alle med purker er Kjell Skuterud i Ås.

Kjell Skuterud i Ås oppnår imponerende 35,8 beregna avvente per årspurke. (Arkivfoto: Øystein Heggdal)
Kjell Skuterud i Ås oppnår imponerende 35,8 beregna avvente per årspurke. (Arkivfoto: Øystein Heggdal)

Både flere kull per årspurke og økt antall avvente per kull bidrar til den store framgangen. Grisingsprosenten gjør et kraftig byks oppover i 2019 og øker med 1,5 prosentpoeng til 84,2, skriver Norsvin i en pressemelding.

Alle de tre beste besetningene i 2019 har passert milepælen på 35 beregna avvente per årspurke. Det viser årsstatistikken til Ingris for 2019.

16,2 levendefødte i snitt per kull

Kjell Skuterud i Ås oppnår imponerende 35,8 beregna avvente per årspurke. Skuterud har vært blant de beste besetningene i en årrekke, og gikk også helt til topps for noen år siden.

Ås-bonden har forbedret resultatet med 4,3 beregna avvente per årspurke i forhold til 2018. Purkene til Skuterud har svært store kull med 16,2 levendefødte og 0,9 dødfødte i gjennomsnitt per kull.

Med svært god overlevelse og lavt tap på 5,6 prosent så avvennes det i gjennomsnitt 15,3 griser per kull. Med en grisingsprosent på 91,5 og 5,6 tomdager per kull blir det 2,33 kull per årspurke i snitt hos Skuterud, skriver Norsvin.

Totalt er grisingsprosenten forbedret med nesten 4 prosentpoeng de siste fem årene. Både antall levendefødte og avvente per kull stiger med 0,4 siste år.

Til topps for sjette gang

John Harald Johnsen fra Nesna gikk til topps for sjette gang – beste besetning med slaktegris. (Foto: Privat)
John Harald Johnsen fra Nesna gikk til topps for sjette gang – beste besetning med slaktegris. (Foto: Privat)

John Harald Johnsen fra Nesna er beste besetning med slaktegris, for sjette gang. Svinebonden fra Nordland oppnår 497 poeng.

Annonse

Besetningen kan vise til imponerende produksjonsresultater som 1206 gram i daglig tilvekst, 2,28 FEn per kilo tilvekst, 0,4 prosent dødelighet og 62,2 i kjøttprosent. Johnsen mottar SPF-gris med rasekombinasjonen landsvin mor og duroc far, fra sin faste og lokale smågrisleverandør, Sissel og Trond Mehus.

Håkon Friestad best på smågris

Håkon Friestad fra Orre er beste besetning med smågrisregistreringer. Friestad har hatt gode resultater tidligere også, men 2019 er første gang han topper lista for smågris.

Siste året har Rogalands-besetningen tatt steget fra niende til første plass. Besetningen til Friestad utmerker seg med ekstremt god fôrutnyttelse på 1,46 FEn per kilo tilvekst. I tillegg har smågrisen svært god tilvekst med 661 gram per dag, og har 32 fôr-dager fra 11,0 til 32,3 kilo.

Det er svært god overlevelse hos smågrisen til Friestad. Det er kun 0,2 prosent dødelighet i smågrisperioden, skriver Norsvin. Totalt oppnår vinnerbesetningen 355 poeng i rangeringen.

Aura Gris beste purkering

Som flere ganger før er Aura Gris, med navet i Skjåk i Gudbrandsdalen, beste purkering samlet sett.

Ringen har satellitter både i nærområdet, ellers på Østlandet og Nord-Vestlandet. Purkeringen har i gjennomsnitt 31,3 beregna avvente per årspurke, 14,4 levendefødt per kull, 13,3 avvent per kull og 2,32 kull per årspurke.

Beste satellitt i purkering

Jan Tore Mortveit og Linn Skretting fra Skjold er beste satellitt i purkering med 919 poeng per kull. Besetningen er satellitt i Nes Purkering.

Dette er en besetning som leverer gode resultater år etter år. Det er tredje gangen besetningen fra Skjold klatrer helt til topps blant satellittene, skriver Norsvin.

Hos Mortveit og Skretting er det i gjennomsnitt 16,2 levendfødte per kull, 1,1 dødfødt per kull og 14,5 avvent per kull. Tapet av spedgris i dieperioden er på 10,3 prosent og totaldødeligheten inkludert de dødfødte er 15,8 prosent.

Neste artikkel

Krever fullt skattefritak for kompensasjon