Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Du må stå opp for bøndene, Bollestad!

Storbritannias uttreden av EU, gir landbruksministeren og regjeringen en god mulighet til å ta grep om vår handelsubalanse med unionen, påpeker Nei til EU.

– Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og resten av regjeringen må stå opp for norske arbeidsplasser og jordbruket, og må si nei til kravene fra EU, mener Nei til EU-leder Kathrine Kleveland (t.h.) og leder i organisasjonens landbrukspolitiske utvalg Birthe Usland. Foto: Karl Erik Berge
– Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og resten av regjeringen må stå opp for norske arbeidsplasser og jordbruket, og må si nei til kravene fra EU, mener Nei til EU-leder Kathrine Kleveland (t.h.) og leder i organisasjonens landbrukspolitiske utvalg Birthe Usland. Foto: Karl Erik Berge

Norges import av landbruksvarer fra EU er mer enn firedoblet siden millenniumsskiftet. Mens importen i år 2000 hadde en verdi på rundt 10 milliarder kroner, var den oppe i rundt 42 milliarder i 2018. Handelsubalansen innenfor artikkel 19-segmentet er økt til rundt 35 milliarder kroner. Ubalansen er en trussel mot titusenvis av arbeidsplasser i landbruk og industri over hele landet, mener Nei til EU.

– Reduser importkvotene

Organisasjonen mener at Storbritannias uttreden av EU, når den måtte skje, gir regjeringen – herunder landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) – en gylden mulighet til å ta grep om handelsbalansen og til å stå opp for norske bønder og norsk matindustri.

Organisasjonen mener, slik også Sps Sigbjørn Gjelsvik nylig tok til orde for i Bondebladet, at de tollfrie importkvotene fra EU må gå ned når britene forlater unionen.

– Storbritannia utgjør om lag 20 prosent av BNP i EU. Når EUs økonomi skrumper, er det naturlig at kvotene reduseres. Bollestad og resten av regjeringen må stå opp for norske arbeidsplasser og jordbruket, og må si nei til kravene fra EU, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland til Bondebladet.

Hun har klare forventninger til Bollestad på dette området. Kleveland viser til at statsråden fra KrF har uttalt, blant annet i landsmøtesammenheng, at hun nettopp vil stå opp for norsk matproduksjon.

Nok en Brexit-utsettelse

Annonse

I mellomtiden forsetter Brexit-kaoset med uforminsket styrke. Egentlig skulle Brexit ha funnet sted den 29. mars. Dette ble det ikke noe av. Deretter ble exiten utsatt til 12. april.

Men natt til fredag 12. april, ga EU britene en ny frist. Den er satt til 31. oktober 2019. Eksperter mener at det heller ikke da er noen som helst selvfølge at Storbritannia vil være nærmere en Brexit-avklaring.

– Fristen for Storbritannias uttreden av EU skyves hele tiden, men Nei til EU forventer at britenes folkeavstemning blir respektert. Jeg forutsetter at det blir en Brexit. Min inngang til saken, er at nå må man forholde seg til at volumet i EU blir annerledes, siden vi eksporterer så mye til Storbritannia. Når volumet til EU blir mindre, må vi forbedre muligheten til å selge våre varer til EU, sier Kleveland.

Hun mener at regjeringen heller ikke kan gi noen innrømmelser på landbruk i de pågående Mercorus-forhandlingene med latin-amerikanske land.

– I 2018 importerte vi her varer til en verdi av 12,9 milliarder norske kroner. Vi eksporterer for 5,5 milliarder. Dette misforholdet må vi gjøre noe med.

25-årsjubileum for nei-siden

28. november 2019 er det for øvrig 25 år siden Norge for annen gang sa nei til å bli med i EU. Dét skal markeres for alt det er verdt, påpeker Kleveland. Selve feiringen vil imidlertid skje datoen etter, 29. november. Til markeringen kommer blant andre nei-dronningen Anne Enger. Også forfatter Edvard Hoem og flere partiledere er invitert.

– I løpet av disse 25 årene, kan vi se at vi har klart å opprettholde et landbruk over hele landet på tross av vanskelige forutsetninger. Sverige og Danmark har ikke klart det, og vi ville hatt dårligere forutsetninger om vi gjorde som dem og ble med i EU, sier Kleveland.

Neste artikkel

EU-kvotene ikke ned etter Brexit