Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Du bør fjerne gamle oljetanker nå

Fra 2020 innføres forbud mot fyring med fossil olje i private boliger. Enova gir tilskudd for å fjerne både oljefyr og tanker, men tilskuddet halveres i 2019 og fjernes i 2020.

Det kan lønne seg å få fjernet den gamle olje- eller parafintanken i 2018. (Foto: Kristin Hildre Rørvik, Naturvernforbundet)

Har du en oljetank på eiendommen din, kan det være en god idé å bruke sommerhalvåret på å få den fjernet. Forbudet som trer i kraft i 2020 er et omfattende forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av private boliger, offentlige bygg og næringsbygg.

– Søker du nå, kan du få offentlig tilskudd til å fjerne både oljefyr og oljetanker fra Enova, men du bør være rask, sier fagsjef for medlemsforsikring i Norges Bondelag, Aina Bratlie.

– Slik det ser ut i dag, vil tilskuddet halveres i 2019 og fjernes i 2020, samtidig som forbudet mot å fyre med fossil olje trer i kraft. Dersom du vurderer å endre oppvarmingsløsning på boligen din eller har en oljetank som ikke er i bruk, haster det derfor med å komme i gang for å være sikker på å få støtte, sier Bratlie.

Gjelder foreløpig ikke driftsbygninger

Bratlie forteller til Bondebladet at regjeringen har sendt på høring et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og lignende.

– Forslaget er ikke vedtatt, men hvis det skjer vil kun fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet, være unntatt forbudet, forteller Bratlie.

Stor risiko for lekkasjer

Annonse

Finans Norge (FNO) opplyser at det finnes i dag rundt 300 000 oljetanker i Norge. Rundt halvparten av disse er laget i stål, som ifølge Veritas har en begrenset levetid på 25–30 år. Lekkasjer kan få store konsekvenser for miljøet, helse og ikke minst medføre et stort økonomisk ansvar for eieren.

Ifølge forsikringsbransjen er det årlig flere hundre skademeldinger knyttet til gamle oljetanker. De vanligste skadeårsakene er gravearbeid og svikt som følge av korrosjon på tanken.

Olja utgjør en stor forurensingsfare for jordsmonnet. Dersom oljen når fram til grunnvann, vil bare små mengder forurense mye vann.

Eiers ansvar

Mange tanker som ble lagt ned i grunnen på 1960-tallet kan være tikkende forurensingsbomber. Aina Bratlie understreker at det ifølge forurensingsloven er eieren som har det fulle ansvaret for følgene av oljelekkasje fra en slik tank.

Naturmangfoldsloven har også bestemmelser om at forurenser kan bli ansvarlig for skade på naturmangfoldet.

– Det er også begrenset hva som dekkes av forsikringen når det kommer til slike forurensingsskader, sier Bratlie.

– En vanlig husforsikring vil normalt dekke fjerning av skadet tank og skader på egen bolig og egen eiendom i umiddelbar nærhet av tanken, men det ansvar tankeier kan komme i ved forurensning av for eksempel jord og grunnvann på annen manns eiendom, er i stor grad unntatt forsikringsdekning, i alle fall når forurensingen har skjedd over noe tid, f.eks. fra en lekk tank, forteller fagsjefen. •

Neste artikkel