Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dropper ny pelsdyrforskrift

Landbruksministeren har besluttet ikke å sende forslag om ny pelsdyrforskrift på høring. Nå skal i stedet et lovendringsforslag sendes ut.

– Jeg gjorde en ny vurdering basert på henvendelsen (fra Pelsdyralslaget, journ.anm.) og tilbakemeldinger i et eget møte med Pelsdyralslaget om deres bekymringer, påpeker landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) etter den siste utviklingen i saken om pelsdyrkompensasjon. Pelsdyralslaget mener dette er den dårligst håndterte enkeltsaken i norsk historie. Foto: Anders Sandbu
– Jeg gjorde en ny vurdering basert på henvendelsen (fra Pelsdyralslaget, journ.anm.) og tilbakemeldinger i et eget møte med Pelsdyralslaget om deres bekymringer, påpeker landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) etter den siste utviklingen i saken om pelsdyrkompensasjon. Pelsdyralslaget mener dette er den dårligst håndterte enkeltsaken i norsk historie. Foto: Anders Sandbu

Frp og Norges Pelsdyralslag har tidligere etterspurt svar på hva som egentlig er status for regjeringens arbeid med en revidert pelsdyrforskrift. I utgangspunktet skulle denne forskriften - om kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold - sendes ut på høring "over sommeren". Det skjedde ikke. Deretter opplyste landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), overfor NRK Rogaland, at det ville skje i løpet av høsten.

Kuvending fra Bollestad

Men torsdag denne uka gjorde regjeringen kuvending. Da ble det klart at regjeringen helt dropper ny forskrift om pelsdyrkompensasjon. Det framgår i et svar på skriftlig spørsmål fra Frps Roy Steffensen.

Bakgrunnen for beslutningen, påpeker Bollestad, er bekymringsbrevet Norges Pelsdyralslag sendte til Landbruks- og matdepartementets politiske toppledelse 16. juni. Der viser organisasjonen til en rekke forventede skadevirkninger av den nye forskriften de har ventet på. Blant disse er at pelsdyrbøndene risikerer å miste 40-50 prosent av kompensasjonen i skatt, som igjen vil vanskeliggjøre bøndenes mulighet til omstilling.

"Jeg tok henvendelsen på alvor, og gjorde en ny vurdering basert på denne henvendelsen og tilbakemeldinger i et eget møte med Pelsdyralslaget om deres bekymringer. Jeg vil etter dette ikke sende et forslag om en ny forskrift på høring, men sende på høring et forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr", skriver Bollestad i sitt svar til Frp.

Forslaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i ekspropriasjonserstatningsloven, og med mulighet for rettslig skjønn etter de regler som gjelder i ekspropriasjonssaker.

Statsråden forventer at forslaget vil kunne sendes på høring omkring månedsskiftet november-desember.

– Jeg finner grunn til å understreke at det siden desember 2019 har vært mulig å søke og få utbetalt kompensasjon fra staten etter avvikling av pelsdyrhold. De som alt har avviklet og oppfyller vilkårene, vil derfor kunne få utbetalt kompensasjon. Så er det også slik at dersom ny ordning vil gi et bedre resultat, vil oppdretteren få utbetalt det overskytende beløpet, påpeker landbruks- og matministeren.

Annonse

Merkes fysisk og psykisk

Det nærmer seg nå tre år siden Høyre, Frp og Venstre i regjeringeplattformen ble enige om å avvikle pelsdyrnæringa. Datoen var 18. januar 2018. Dette punktet ble videreført da KrF kom inn i regjeringen ett år seinere. Det er halvannet år siden det formelle vedtaket om å legge ned næringa.

Siden den tid har det vært mye debatt rundt hva som skal bli den endelige kompensasjonen for de 200 familiene som fratas sitt levebrød. Norges Pelsdyralslag er i seinere tid blitt nedringt av fortvilte pelsdyrbønder som lurer på hva som egentlig skjer.

– Vi ser at dette går hardt ut over folk nå, både psykisk og fysisk. Flere er sykmeldte. Ingen hos oss tør la være å ta telefonen, fordi folk er så kjørt. Bøndene opplever seg rett og slett dårlig behandlet.

Mange ganger har jeg måttet forsvare arbeidet som skjer i departementet. Mange pelsdyrbønder tenker, føler eller mener at det som skjer gjøres av ren vrangvilje - eller til og med ondskap. De forstår ikke hvordan regjeringen kan holde dem for narr på denne måten, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag til Bondebladet.

– Den dårligst håndterte saken i norsk historie

Bondebladet intervjuet henne like før Bollestads kuvending i saken om pelsdyrkompensasjon. Overfor Nationen, refset hun torsdag kveld den siste utviklingen i saken. Frykten er at pelsdyrkompensasjonen nå drar enda mer ut i langdrag.

– Det er fullstendig uakseptabelt hvis dette fører til nye forsinkelser i bøndenes oppgjør, og dersom bøndene ikke blir holdt økonomisk skadesløse slik Stortinget har vedtatt. Regjeringen dropper nå sitt fjerde forsøk på å lage ny forskrift. Jeg håper dette er siste kapittel i det som må være den dårligst håndterte saken i norsk historie, sier Wormdahl til Nationen.

Hun stiller seg helt uforstående til måten saken er håndtert på av regjeringen, og hvorfor den nye omdreiningen i saken skjer først nå.

– Hvis noen hadde tatt foto av oss da vi fikk denne meldinga, ville vi stått der med åpen munn. Hvorfor kommer dette nå, når dette er noe vi har pekt på hele tiden? Nå har det gått så lang tid, og mange har lagt ned et stort arbeid for å få til en god forskrift. Vi hadde tro på at vi skulle få til det, og så kommer det nok en kuvending fra regjeringen, påpeker kommunikasjonssjefen.

Neste artikkel

Enige om erstatning til pelsdyrbøndene