Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Drepte villrein ikke smittet av skrantesjuke

I 2016 ble over 300 villrein drept av et lynnedslag på Hardangervidda. Det ble tatt hjerneprøver fra dyrene, og alle testet negativt for skrantesjuke.

Nye analyser av lymfeknuter fra flokken bekrefter at ingen av dyrene var smittet med skrantesjuke, skriver Veterinærinstituttet.

– Dette er prøver som har vært fryselagret ved NINA, og som nå har blitt analysert ved Veterinærinstituttet. Det har vært ønskelig å få testet flere lymfeknuter, og det er gledelig at alle prøvene var negative. Vi kan ennå ikke erklære Hardangervidda for fri for skrantesjuke, og det er derfor viktig at det blir sendt inn prøvemateriale både fra hjerne og lymfeknuter fra villrein felt under jakten 2018. Dette er den eneste måten vi kan få kunnskap om eventuell smitte på Hardangervidda, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Annonse

Vil etablere ny bestand i Nordfjella

I Nordfjella sone 1 er det felt i overkant av 2100 reinsdyr. Av disse ble mer enn 1400 dyr felt i statlig regi sist vinter.

Det ble påvist 19 tilfeller av skrantesjuke. Området skal nå holdes fritt for villrein i minimum fem år. Deretter er det planen å reetablere en frisk og stedegen villreinbestand i Nordfjella.

Neste artikkel

Alvorlig klauvsjukdom påvist i Sverige