Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dobbelt så mange hastevedtak mot svinenæringa

Antall hastevedtak rettet mot svinebønder som må gjøre tiltak for bedre dyrevelferd, er doblet på ett år.

Mattilsynet fant graverende forhold hos flere slaktegrisprodusenter i Rogaland, under en større tilsynskampanje i fylket. Den endelige rapporten fra kampanjen slippes i begynnelsen av juni. Foto: Mattilsynet

Det viser Mattilsynets helt ferske tilsynsrapport for første tertial 2018. Mens det i samme periode i fjor ble truffet 21 hastevedtak, er tallet denne gangen 44.

Dermed ble det i årets første tertial gjennomført hastevedtak i halvparten av de sakene der svinebønder måtte gjenomføre tiltak for å rette opp i ett eller flere forhold.

Videre er det registrert 130 saker der ett eller flere kravpunkt er "ikke tilfredsstillende". I fjor var tallet 77. For de andre store produksjonene, er det ingen store endringer i tallene.

– Sammenheng med Rogalandskampanjen

Både Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet påpeker at tallene må sees i sammenheng med den mye omtalte tilsynskampanjen mot slaktegrisprodusenter i Rogaland. Den endelige rapporten derfra legges fram i begynnelsen av juni 2018.

Nationen har søkt om innsyn i, og gått igjennom, 453 dokumenter tilknyttet slaktegriskampanjen. Av dette materialet, fremgår det at fire av fem slaktegrisprodusenter har brutt reglene for god dyrevelferd, skriver Nationen.

"Det har vært gjennomført en egen, risikobasert tilsynskampanje med slaktegriser i Rogaland, og funnene der er et vesentig bidrag til den tydelige økningen i antallet brudd på regelverket for dyrevelferd i svinebesetninger", skriver Landbruks- og matdepartementet på sine hjemmesider torsdag.

Dale: – Dyreeieren som har ansvaret

Statsråd Jon Georg Dale (Frp) påpeker at det er dyreeieren som har ansvaret for at hans eller hennes dyr har det bra og blir behandlet i tråd med kravene i dyrevelferdsloven.

– Jeg har i styringsdialogen med Mattilsynet hatt oppmerksomhet på at de prioriterer tilsyn med dyrevelferd, og at de legger vekt på god rettledning og nødvendig bruk av virkemidler i tilsynsarbeidet, sier Dale i en pressemelding torsdag.

* I årets første kvartal er det gjennomført tilsyn med 304 dyrehold innen svinenæringa. Det er en økning fra 211 dyrehold til samme tid i fjor.

* Andelen uvarslede tilsyn av alle tilsyn i denne næringa utgjør i år 54,4 prosent, mot 32,4 prosent i fjor, viser Mattilsynets nye rapport.

Annonse

Økningen i antall tilsyn der dyreeieren ikke blir varslet på forhånd, er for øvrig noe man ser for nesten alle dyrearter.

I februar hadde Dale et møte med hele svinenæringa – fra avlsorganisasjon til bønder og slakterier. Partene ble da enige om den videre oppfølgingen for å styrke dyrevelferden i slaktegrisnæringa. Styreleder Geir Heggheim i Norsvin uttalte da at han forventer å se se klare resultater av dette arbeidet framover.

– For Rogalands del, forventer jeg at vi skal klare å gjennomføre siste halvdel av tilsynskampanjen i fylket uten nye nevneverdige funn. Klarer vi dét, skaffer vi oss et veldig godt utgangspunkt for igjen å videreutvikle den forbrukertilliten vi vet vi har hatt på dyrevelferdsfeltet. Det er avgjørende viktig at så skjer. Det er kritisk viktig, sa Heggheim til Bondebladet i februar.

Flere bekymringsmeldinger

Rapporten – som tar for seg samtlige dyreslag – viser også at Mattilsynet får stadig flere bekymringsmeldinger om dyr generelt. I løpet av årets fire første måneder, mottok Mattilsynet i alt 3 739 bekymringsmeldinger.

Det er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

Mattilsynet poengterer at de fleste bekymringsmeldingene gjaldt kjæledyr, men at det også kom inn mange meldinger om hester og produksjonsdyr.

Mattilsynet presiserer at tallene i rapporten ikke viser noe gjennomsnitt av hvordan dyrevelferden er i alle dyrehold i Norge.

– Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i dyrehold der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra, og funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det. Tallene omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Hun oppfordrer folk til å ta i bruk varslingsknappen på mattilsynet.no.

- Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Det er viktig å legge inn informasjon om hvor dyrene er, og hva som er galt i dyreholdet, sier Knævelsrud.

Neste artikkel

Planteimportørar sit med stort ansvar