Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Disse skal se på hvordan rovdyra overvåkes

Sju norske og svenske fagfolk skal sitte i et eget fagråd som løpende skal vurdere overvåkingsmetodikken.

Klima- og miljødepartementet ønsker at det foretas en løpende vurdering av hva som er best mulige overvåkingsmetodikk når rovdyra skal overvåkes. Det skal syv fagfolk i et nytt, sammensatt fagråd gjøre. Foto: Volodymyr Burdyak/Colourbox
Klima- og miljødepartementet ønsker at det foretas en løpende vurdering av hva som er best mulige overvåkingsmetodikk når rovdyra skal overvåkes. Det skal syv fagfolk i et nytt, sammensatt fagråd gjøre. Foto: Volodymyr Burdyak/Colourbox

I dag er det Rovdata som har, og skal ha, det overordnede ansvaret for drift av overvåkingsprogrammet for rovvilt. Det er understreket også i rovviltforlket av 2011. Men Klima- og miljødepartementet ønsker at det foretas en løpende vurdering av hva som er best mulige overvåkingsmetodikk når rovdyra skal overvåkes. 9. juli oppnevnte departementet et nytt fagråd som skal vurdere nettopp dette.

Fagrådet for nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt, som er det formelle navnet på instansen, skal bestå av syv personer. Disse er fra både Norge og Sverige. 20. juli la departementet ut info om hvem som sitter i rådet. Det er:

* Bernt-Erik Sæther, NTNU, Norge

* Susanna Löfgren, Länsstyrelsen i Jämtland län, Sverige

* Henrik Andrén, , Sverige

(Departementet nevner ikke arbeidssted. Et kjapt søk viser at Andrén er professor ved Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi, Enheten för viltekologi. Hans forskning handler ifølge CV-en om populasjons- og samholdsøkologi hos store rovdyr.)

Annonse

* Jens Persson, Sveriges Landbruksuniversitet, Sverige

* Inger Hansen, NIBIO Tjøtta, Norge

* Arild Blekesaune, NTNU, Norge

* Maria Johansson, Lunds Universitet, Sverige

Rådet skal sitte i fire år: 1. april 2020 til 1. april 2024.

Neste artikkel

Mener lokal rovviltforvaltning blir dirigert