Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Direktoratet delte ut rekordstore kvoter til import av fôrråvarer

Landbruksdirektoratet har auksjonert bort 80 000 tonn i matkornkvote, 317 000 tonn i kvote for import av karbohydratråvarer til kraftfôr og 5 000 tonn i oljefrøkvote.

Prognosen viser at det er behov for å importere nesten 900 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr og i overkant av 200 000 tonn matkorn. Foto fra Omvikdalen i Kvinnherad. (Foto: Karl Erik Berge)
Prognosen viser at det er behov for å importere nesten 900 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr og i overkant av 200 000 tonn matkorn. Foto fra Omvikdalen i Kvinnherad. (Foto: Karl Erik Berge)

Den tørre sommeren har gitt stort behov for import av matkorn og kraftfôrråvarer, både på grunn av dårlig kornproduksjon og økt etterspørsel etter kraftfôr som følge av redusert grovfôrproduksjon.

Stor interesse, moderat pris

Det var større interesse for de to andre kvotene, hvor det var flere interessenter enn normalt. Prisene endte imidlertid ikke veldig høyt. Gjennomsnittsprisen for matkornkvoten endte på 14,57 kroner per tonn, mens gjennomsnittsprisen for kvoten til kraftfôrråvarer endte på 26,21 kroner per tonn, skriver Landbruksdirektoratet.

– Det er ikke overraskende at interessen for å importere korn er høy i år, med tanke på de små avlingene vi har fått. Nå har vi allerede tildelt en stor kvoteandel av totalbehovet for korn, sier seksjonssjef Harald Weie i Landbruksdirektoratet.

Annonse

Matkornkvoten er prognosert til å bli på størrelse med fjorårets kvote, mens prognosene viser at det vil bli rekordstor kvote for karbohydratråvarer. Norske Felleskjøp har prognosert at årets kornavling vil bli halvparten så stor som fjorårets avling.

Oljefrøkvoten fordelt på to

Det var, som tidligere, ikke veldig stor interesse for oljefrøkvoten, og kvoten ble fordelt på to aktører til minstepris.

Prognosen viser at det er behov for å importere nesten 900 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr og i overkant av 200 000 tonn matkorn.

Landbruksdirektoratet auksjonerer bort kvoter tilsvarende importbehovet, og 21. august ble kvoter med 40 prosent av det prognoserte importbehovet auksjonert bort.

Neste kvoteauksjon for matkorn, oljefrø og karbohydratråvarer til kraftfôr vil gjennomføres 21. november. Størrelsene på kvotene vil baseres på oppdaterte prognoser fra Norske Felleskjøp.

Neste artikkel

Økt støtte til norsk landbruk