Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette gjør du ved flomskade

Vannet stiger i de største vassdragene på Østlandet. Her er landbrukets råd til deg som er i faresonen.

I deler av Hedmark og Oppland står allerede store områder under vann. Norges Bondelag oppfordrer på sine hjemmesider nå alle til å sikre og dokumentere verdier. Her er deres råd:

* Forebygge flomskade

Forsøk å sikre bygninger, arealer, rundballer og utstyr best mulig mot vannmengdene. Det kan også være lurt å ta bilder før vannmengdene eventuelt treffer.

* Når skaden har skjedd

Annonse

Ved skade, eller mistanke om skade, er det svært viktig å sørge for god dokumentasjon. Ta bilder og gjør notater. Gjør det du kan for å forhindre ytterligere skader. Deretter må du melde fra om skade så raskt som mulig. Det er to ordninger som er aktuelle i forbindelse med naturskade på dette tidspunktet på året: Privat forsikring og naturskadeordninga. Naturskade må meldes til Landbruksdirektoratet innen 3 måneder. Verdt å merke seg, er at erstatningsordningene ikke kompenserer de økonomiske tapene fullt ut – kun gjenoppretting til opprinnelig stand dekkes.

Flomveileder fra Norges Bondelag

Norges Bondelag har utvikla en egen flomveileder. Målet med denne veilederen er å formidle kunnskap, råd og tips som kan forhindre og håndtere nedbørskader i åker og eng i kulturlandskapet. Bondelaget anbefaler medlemmer til å sette seg inn i veilederen for å forebygge flomskade på lengre sikt.

Neste artikkel

Matjorda vant i travsaken