Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Det handler om å overleve økonomisk

Kornbonde Hans Edvard Torp møter torsdag landbruksministeren for å belyse omfanget av ekstremtørken i Vestfold – og konsekvensene for bøndene.

Korn- og fjørfebonde Hans Edvard Torp i Vestfold møter torsdag landbruksministeren for å diskutere fôrkrisen. Da vil statsråden få et nærmere innblikk i hvordan ekstremtørken har rammet lokalt. Foto: Privat

– Alle her i området er berørt av situasjonen. Alle er i fôrknipe. Men jeg har inntrykk av at folk slår det de kan, sier korn- og fjørfebonde Hans Edvard Torp i Våle til Bondebladet.

Vil belyse kriseomfanget

Torsdag denne uka møter han og bonde Jon Hermann Woll-Hansen landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Møtet skjer i Re kommune i Vestfold, og er statsrådens første offisielle tur ut i åkeren for å se hvordan bønder er blitt rammet av sommerens ekstremtørke.

– Min rolle vil bli å belyse de faktiske forholdene for statsråden – å gi ham et inntrykk ut over det han har fått fortalt og det han har lest. Jeg vil prøve å synliggjøre hvor enormt omfang denne krisen har. Her er alle produksjoner rammet over et kjempestort område. Bøndene er skikkelig bekymra for økonomien sin, for dyrene sine, og for sin psykiske helse, forteller Torp.

Han er også leder av Bondelagets kornutvalg sentralt, og tidligere leder i Vestfold Bondelag.

Torp har fulgt bondeorganisasjonenes oppfordring til bønder om å samarbeide seg imellom i vanskelige tider.

– Jeg og Jon Hermann Woll-Hansen har ikke noe driftssamarbeid, men vi kjenner hverandre godt. Woll-Hansen, som er økologisk kubonde, henvendte seg til meg og lurte på om jeg kunne slå kornåker til grøntfôr. Det sitter langt inne å slå ned en kornåker som kan se bra ut, men det handler om å produsere nok fôr til dyrene, påpeker Torp.

Han forteller at de fôrressursene han selv rår over, nå skal fordeles på i hvert fall tre storfebønder i området. Torp opplever generelt at bønder i dagens situasjon er opptatt av å sikre ikke bare seg selv, men også andre.

– Nedturen vil komme

Annonse

Selv har ikke Torp beitedyr. Men selv om han vil unngå nedslakting av dyr, slik mange andre bønder nå vurderer, er også han hardt rammet av svekkede avlinger.

– Alle bønder her i området vil få et dårlig år. Alle vil få det økonomisk trangt. For oss handler det om å overleve økonomisk. Kornavlingene mine er veldig redusert, men jeg frykter at vi ennå ikke har sett det verste.

Usikker på importsituasjonen

Torp er glad for at regjeringen har laget en egen krisepakke. Ett av elementene er at bønder som slår kornåker til grøntfôr vil få innvilget arealtilskudd til korn også for dette arealet. Kornbonden skal altså ikke tape på å slå nå, kontra treske seinere.

Et annet element er den nå innførte nulltollen på importert høy og halm. Bonden er mer usikker på følgene denne kan få.

– Isolert er det positivt å sette ned tollen på import av høy nå. Da brukes reglene slik de skal; man justerer etter behov. Men jeg deler manges bekymring for hva vi "får med på lasset". Det er nok av dyre- og plantesykdommer utenfor Norges grenser, og hvordan sikre at vi ikke får inn disse sykdommene? spør han.

– Få etablert beredskapslagring

Han er ellers klar på at hele den situasjonen som har oppstått i sommer, tilsier at beredskapslagring for korn må etableres kjapt.

– Et større såkornlager kan ikke avfeies. Her må det skje et politisk arbeid. Ekstremtørken og fôrkrisen bare underbygger nødvendigheten av at vi ikke bare har en beredskapsdebatt, men at vi også faktisk får på plass et lager for korn. Vi kan risikere å stå uten såkorn neste år. Slik kan vi ikke stille oss.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken