Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Danske bønder sendes på MRSA-kurs

Fødevarestyrelsen forventer at 10 000 svinebønder skal gjennomføre kurset i første kvartal 2018. Kurset skal gi lavere risiko for smittespredning.

Dansk landbruk har over tid slitt med høy utbredelse av MRSA-bakterier. For et snaut år siden avdekket Den danske Fødevarestyrelsen MRSA-bakterier i 48 prosent av alle pakker med dansk svinekjøtt i butikk.

Nå satser danskene på kursing av tusener danske svinebønder, for å økt svineprodusentenes kunnskap med MRSA-håndtering, skriver Landbrugsavisen.

Fra 1. januar 2018 er det blitt obligatorisk for folk som arbeider med levende griser å gjennomføre et nytt e-hygienekurs som skal gi kjennskap og verktøy til at holde husdyr-MRSA inne i grisesjøset. Det opplyser Fødevarestyrelsen.

Annonse

Kurset innføres som et ledd i MRSA-handlingsplanen som ble avtalt tilbake i april 2015. Emnene på kurset er blant annet den risikoen som er forbundet med MRSA, hvordan man kan forsøke å minske utbredelsen i fjøset. og hvordan redusere risikoen for å spre smitten utenfor fjøset.

– Kurset forventes å øke innsikten i effekten av hygienetiltak, og dermed også motivasjonen for ansatte i svinebesetningerne til å opprettholde et høyt hygienenivå, fremhever styrelsen.

Kursets målgruppe er eiere og ansatte i svinebesetninger, transportvirksomheter på samlesteder eller slakterier som håndterer levende griser. Fødevarestyrelsen forventer at om lag 10.000 personer skal gjennomføre kurset i løpet av 1. kvartal 2018.

Kurset er gratis, gis på både dansk og engelsk, og kan finnes på Statens Serum Instituts hjemmeside. Kurset tar rundt halvannen time å gjennomføre, opplyser avisen.

Neste artikkel

Antibiotikabruken til hundar bør endrast