Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dansk svinenæring ble kalt inn på teppet

Landbruksminister Rasmus Prehn ga tydelig beskjed om at han forventer store og hurtige forbedringer i dyrevelferden i dansk svinenæring.

Feil retning: Utviklingen i dyrevelferden hos danske griser, og da især pattegriser, får den danske landbruksministeren til å se rødt.  (Illustrasjonsfoto: Øystein Heggdal)
Feil retning: Utviklingen i dyrevelferden hos danske griser, og da især pattegriser, får den danske landbruksministeren til å se rødt. (Illustrasjonsfoto: Øystein Heggdal)

Det ble klart, da Landbrug & Fødevarer Gris tidligere denne uka ble innkalt til en alvorssnakk. For det var ingen feststemning som preget ministerkontoret under seansen hos Danmarks landbruksminister Rasmus Prehn. Han finner den siste tidens utvikling i grisevelferden «helt uakseptabel», melder danske landbrugsavisen.dk.

Bakgrunnen for møtet, var at dødeligheten for pattegriser har økt, stikk i strid med målsettingene. I 2021 døde 29 514 pattegriser hver eneste dag, ifølge landbrugsavisen.dk. Det tilsvarer totalt 10,8 millioner døde pattegriser i løpet av ett år.

Men det stopper ikke der: Andre tall viser at det fortsatt er forholdsvis utbredt at pattegriser kastreres uten forutgående bedøvelse. Dette skjer, selv om bransjen i over tre år har hatt et krav til sine produsenter om at alle griser skal bedøves innen kastraksjonen skjer, påpeker statsråden.

I tillegg, er det vist til at altfor mange smågriser i Danmark halekuperes, selv om det i årevis har vært forbudt å foreta rutinemessig halekupering.

– Budskabet herfra var helt klart: Der skal bli andre boller på suppen, og min helt klare forventning er at bransjen øyeblikkelig tar initiativ til å vende utviklingen til det bedre, sier Prehn til landbrugsavisen.dk.

– Det skal ikke herske noen som helst tvil om at jeg tar dette meget, meget alvorlig. Jeg er dypt skuffet over at det på flere parametre går feil vei med grisevelferden i Danmark. Derfor har jeg også slått i bordet under dette møtet med svinebransjen. Vi skal ha snudd utviklingen nå, utdyper landbruksministeren.

Statsråden forventer å se det han omtaler som dramatiske, hurtige forbedringer.

Neste artikkel

NJFF ber medlemmene melde fra om fugleinfluensa