Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dansk streik kan gi plassmangel for gris

Nå oppfordrer blant andre Landbrug & Födevarer danske bønder om å opprette tomme grisefjøs på Staldbørsen.

En storstreik i Danmark vil også berøre svinenæringa. Faglag oppfordrer svinebøndene til å stå sammen, og hjelpe kolleger som mangler kapasitet. Foto: Camilla Mellemstrand/Norsk Landbruk

Faglige organisasjoner i Danmark har varslet streik fra 4. april. Alle akademikere og IT-medarbeidere i hele Landbrugsstyrelsen, samt saksbehandlere i Tønder kan da bli tatt ut. I tillegg har Finansministeriet varslet lockout av medarbeidere fra 10. april.

En streik vil også få konsekvenser for dansk landbruk, ikke minst svinenæringa. Det skriver Landbrugsavisen.

* De produsentene som eksporterer smågris, kan bli rammet dersom det ikke blir utført eksportkontroll. Da vil ikke grisene kunne kjøres ut av landet.

* Slaktegrisprodusentene vil bli rammet, ved at de ikke får sendt sine griser til slakteri. Dette fordi tilsynsteknikere på slakteriene kan bli tatt ut i streiken.

Annonse

Hva er så løsningen for landets svinebønder? Landbruk & Födevarer, Danish Crown og Tican har spilt inn et felles forslag for å komme problemene til livs. De oppfordrer nå danske bønder til å hjelpe kolleger som mangler kapasitet, ved å opprette tomme grisefjøs på Staldbørsen. Staldbørsen er en markedsplass for nettopp tomme fjøs.

– Det er mange tomme fjøs rundt omkring i landet, og det gir mening å utnytte denne ekstra kapasiteten om det blir nødvendig. Dansk landbruk har tradisjon for å stå sammen når det er problemer, og akkurat nå er det en risiko for konflikt, uttaler sektordirektør Christian Fink Hansen i SEGES Svineproduktion til Landbrugsavisen.

Han mener dette kan være en god idé også om det ikke skulle bli streik. Ved utbrudd av for eksempel Afrikansk Svinepest, kan det bli akutt behov for å utnytte alle fjøsene, påpeker Hansen.

Neste artikkel

Frykt for pølser med pestsmitte i Kina