Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dansk landbruk skal bli klimanøytralt i 2050

Landbrug & Fødevarer vil vise verden at klimanøytral matproduksjon også kan være økonomisk bæredyktig.

Vindmøller ble et eventyr for danskene. Nå mener Landbrug & Fødevarer at alle forutsetninger er til stede for å skape et nytt klimaeventyr i Danmark – utledet av landbruket. Foto: Henrik Sørensen/Colourbox
Vindmøller ble et eventyr for danskene. Nå mener Landbrug & Fødevarer at alle forutsetninger er til stede for å skape et nytt klimaeventyr i Danmark – utledet av landbruket. Foto: Henrik Sørensen/Colourbox

Danmarks svar på Bondelaget, Landbrug & Fødevarer, har nå vedtatt et nytt overordna klimamål. Målet, eller visjonen, er at danske matvarer skal være klimanøytrale i 2050.

– Det betyr at vi ikke skal utlede flere klimagasser enn vi tar opp. Vi vil – i tett partnerskap med resten av Danmark og i overensstemmelse med FNs verdensmål – vise verden at det finnes en økonomisk bærekraftig vei til en klimanøytral matvareproduksjon, heter det i L&Fs nylig vedtatte klimamål.

Teknologiutvikling vil bli helt sentralt om dette målet skal kunne nås, poengterer L&Fs administrerende direktør Anne Lawaetz Arhnung.

– Befolkningsveksten, matvareetterspørselen og klimaendringene reiser en enorm utfordring. Det er bruk for innovative løsninger og ny teknologi, om vi skal mette alle munner og samtidig ta vare på verdens klimautfordringer, sier Arhnung i en pressemelding.

Annonse

Danmark klarte å skape et vindmølleeventyr. Arhnung mener alle forutsetninger er til stede for å skape et nytt eventyr med basis i landbruket, og som kan gavne hele verden – ikke bare Danmark.

Her hjemme, har landbruket satt seg som mål å bli klimanøytralt i 2030. For å lykkes med det, mener Bondelaget blant annet at klimakutt må dokumenteres, at norskandelen i fôret økes til 85 prosent innen 2025, og at det innføres klimarådgivning på hvert enkelt gårdsnivå, Et annet ønske, er at det opprettes en fondsordning for klimainvesteringer i jordbruket som gir skattefordel ved utvalgte klimainvesteringer i gårdsdriften.

Jordbruket og staten er fortsatt inne i forhandlinger om en frivillig avtale for reduksjon av klimagassutslippene fra jordbruket. Forhandlingene skal være ferdig i løpet av våren 2019.

Regjeringens utgangspunkt er at klimagassutslippene skal reduseres med til sammen fem millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030.

Neste artikkel

Usmittede tyske tamsvin skal avlives