Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dansk bondelag krever tørke-tiltak – byråkratene er på ferie

– "Lousy" tidspunkt for den slags henvendelser, sier en medarbeider i Skatteministeriet.

Danske Landbrug & Fødevarer har bedt tre ulike departementer svare på en rekke initiativer som kan bedre den økonomiske situasjonen til tørkerammede bønder. Men grunnet ferie, blir det ingen avklaring med det første. Illustrasjonsfoto: Håvard Altern
Danske Landbrug & Fødevarer har bedt tre ulike departementer svare på en rekke initiativer som kan bedre den økonomiske situasjonen til tørkerammede bønder. Men grunnet ferie, blir det ingen avklaring med det første. Illustrasjonsfoto: Håvard Altern

Også i våre naboland har ekstremtørken skapt store problemer for bøndene. Landbrug & Fødevarer (L&F), som tilsvarer Norges Bondelag her hjemme, har derfor den siste uka bedt tre ulike departementer ta raskt stilling til en lang rekke initiativ til styrket tørkeinnsats. Lite eller ingenting har imidlertid skjedd. Årsaken er at landbruksbyråkratene er på ferie.

Byråkrat: – Passer dårlig nå

– Det er et lousy tidspunkt for den slags henvendelser her i juli, hvor stort sett alle kontorer er lukket grunnet sommerferie. Det kan ikke landbruket noe for, men det er dessverre virkeligheten, sier en medarbeider i Skatteministeriet til danske Landbrugsavisen.

Ifølge denne medarbeideren, er det først etter sommererien er over at det vil bli tatt stilling til landbrukets henvendelser.

Annonse

L&F har blant annet etterlyst at Landbrugsstyrelsen utbetaler forskudd på Landbruksstøtten, samt at Finans- og Skatteministeriet utsetter landbrukets momsbetaling med 210 dager i tråd med en ordning som gjaldt tilbake i 1998. I tillegg foreslår L&F at betalingen av jordskatter utsettes ett år.

L&F: – Det haster

Men fordi både statsråder og en rekke embetsmenn er på sommerferie, blir det altså ingen avklaring på disse henvendelsene med det første.

– Fantastisk! sier en ironisk L&F-formann Martin Merrild, og legger til:

– Noen av våre forslag haster det veldig med å få behandlet, andre haster mindre,. Men det er all mulig grunn til å komme i gang så hurtig som mulig. Ingenting er blitt bedre den siste uka – tvertimot blir tørken verre dag for dag, sier Merrild til Landbrugsavisen.

Neste artikkel

Strengere krav til purkehold i Tyskland