Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Danmark innfører sprøyteforbud

Danske kommuner vil nå kunne nedlegge sprøyteforbud i «boringsnære beskyttelsesområder». Bøndene skal samtidig gis full erstatning.

En ny avtale gjør det mulig for danske kommuner å nedlegge sprøyteforbud. Bildet er tatt i Norge, og har ingenting med den nye avtalen å gjøre. (Arkivfoto)
En ny avtale gjør det mulig for danske kommuner å nedlegge sprøyteforbud. Bildet er tatt i Norge, og har ingenting med den nye avtalen å gjøre. (Arkivfoto)

En ny avtale gjør det mulig for danske kommuner å nedlegge sprøyteforbud. Bildet er tatt i Norge, og har ingenting med den nye avtalen å gjøre. (Arkivfoto)

En ny, bred politisk avtale i Danmark betyr at danske kommuner nå kan nedlegge forbud mot å sprøyte i boringsnære beskyttelsesområder. Pesticidavtalen gjelder for perioden 2017-2020.

Bestemmelsen har vært underveis siden desember, men nå er sprøyteforbudet i de såkalte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO-er) en realitet. Det fremgår av en ny avtale mellom regjeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, skriver landbrugsavisen.dk

Annonse

Hovedtrekkene i avtalen er at man, ut over å ville redusere risiko for nedsivning av pesticider, vil følge og screene for flere stoffer i grunnvannsovervåkingen, styrke innsatsen for å motvirke resistens, og forby salg av konsentrerte pesticider til «ikke-ervervsmessig bruk».

Bøndene vil samtidig gis full erstatning eller kompensasjon i forbindelse med sprøyteforbudet, skriver avisen.

I forbindelse med forbudet mot å sprøyte i BNBO-ene, er hensikten med avtalen at bonden ikke skal lide tap for de nye restriksjonene, og derfor erstattes eller kompenseres. Det skal gjøres en konkret vurdering av den eksisterende anvendelsen av arealet, markedsprisen og omfanget av de restriksjoner som blir gjort på arealet.

Neste artikkel

Full strid om klima-omstilling i Danmark