Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale vurderer tollkutt på høy

Regjeringen kartlegger nå mulighetene for fôr-import og kutt i tollsatsene.

Fôrmangelen kan resultere i at landbruksmyndighetene senker tollsatsen for import av høy. Foto: Bondebladet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) stilte onsdag kveld opp på Dagsrevyen. Der ble statsråden utfordret på om han vil foreta seg noe for å avhjelpe fôr-krisen i landbruket.

Dale ga uttrykk for at han deler næringas bekymring og bøndenes ønske om værskifte. Hovedsaken er at regnet må vise seg, påpekte Dale, men han la til at politiske grep også kan bli aktuelt.

Kartlegger import-mulighetene

– Forholdene med avlingssvikt i kornområder og dårlig førsteslått mange steder kan få betydelige konsekvenser for matproduksjon og fôrsituasjonen til vinteren. Regjeringen kartlegger nå mulighetene for å importere fôr, og hvor raskt man i så fall bør sette ned tollsatsene, sier Dale i en ny pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

I dag er rundt halvparten av den tollfrie kvoten fra EU importert til Norge. Den totale tollfrikvoten er på 35 000 tonn, slik at rundt 17 000 tonn gjenstår og kan importeres, påpeker Landbruksdirektoratet.

Annonse

I en normalsituasjon mener direktoratet at disse 17 000 tonnene vil dekke behovet i Norge, men denne sommeren er ikke normal.

– Dersom vi kommer i en situasjon der det er en alvorlig markedsforstyrrelse, kan vi vurdere en generell tollnedsettelse. I dét ligger det en mulighet for å redusere tollsatsen for all import av høy, uavhengig av om du har kvote eller ikke, sier seniorrådgiver Sigrun Pettersen i Landbruksdirektoratets seksjon for import til Nationen torsdag.

Dale: – Søk informasjon om hva du kan gjøre

Dale påpeker på sin side at myndighetene vil følge situasjonen nøye, og se hvordan det hele utvikler seg framover.

– Det vi trenger nå, er først og fremst regn, men min oppfordring til bøndene er å søke informasjon om hva den enkelte bonde kan gjøre i den situasjonen bøndene er oppe i. Landbruksdirektoratet og organisasjonene i jordbruket har gått ut med informasjon knyttet til produksjonstilskudd og avlingsskadeordninger, samt anbefalinger til agronomiske tiltak, sier landbruks- og matministeren.

– Regjeringen kartlegger nå mulighetene for å importere fôr, og hvor raskt man i så fall bør sette ned tollsatsene, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Han deler næringas bekymring for den fôrkrisen som er oppstått. Foto: Stian Eide

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken