Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale vil ha mer skogplanting

Skal vi hogge mer, må vi plante mer, slo landbruks- og matminister Jon Georg Dale fast på Skog & Tre.

Vi må plante mer skog i Norge, mener landbruks- og matminister Jon Georg Dale. (Foto: Gerd Inger Aarnes)
Vi må plante mer skog i Norge, mener landbruks- og matminister Jon Georg Dale. (Foto: Gerd Inger Aarnes)

– Den skogen som ble plantet og reist rett etter krigen er hugstmoden nå. Det gjør at vi som den skognasjonen vi er, kan høste store ressurser. Samtidig vet vi at skogen er en av Norges aller viktigste, og helt avgjørende, mulighet til å nå klimamålene som vi har forpliktet oss til innen 2030, sa Dale på Skog og Tre 2018.

Ministeren nevnte avansert biodrivstoff som et eksempel på forskning og nye produkter med stort nok markedspotensial til at det kan tiltrekke seg nødvendig kapital, skriver skog.no.

Annonse

– Utgangspunktet for skognæringen er svært bra. Faktisk er prisene så gode at jeg ikke har hørt en skogeier klage på dem på minst tre uker. Som sunnmøring, har jeg lært meg at det er et meget godt tegn, sa Dale.

Med ca 400 deltagere har Skog og Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass. Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap står bak samlinga. De inviterer årlig skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær.

Neste artikkel

Per Aas til minne