Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale: – Rydd opp, eller legg ned

Landbruksministeren med klar beskjed til slaktegrisprodusenter som har skadde/syke dyr, som dokumentert av Mattilsynet.

Landbruks- og matministeren møtte tirsdag igjen aktørene i svinenæringa, for å få en oppdatering av hva næringa har gjort for å sikre bedre dyrevelferd. Fra v.: Bondelagsleder Lars Petter Bartnes, landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og styreleder Geir Heggheim i Norsvin. Foto: Anders Sandbu

Mattilsynets siste tertialrapport viser altfor mange tilfeller som er helt uakseptable. Jeg har vært. og er, veldig tydleig på at næringa må rydde opp. De produsentene som har den type skadde eller syke dyr som er blitt avdekket, har to valg: Enten rydde opp, eller legge ned, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til Bondebladet.

Tirsdag formiddag møtte han på ny aktørene innenfor svinenæringa – denne gangen for å få en oppdatering på hva næringa har gjort for å bedre dyrevelferden i slaktegrisnæringa. Også Mattilsynet og Animalia deltok på møtet.

Som tidligere omtalt, står hele bransjen samlet om et dyrevelferdsprogram som gi færre avvik i slaktegrisnæringa. Flere obligatoriske veterinærbesøk, flere kontrollpunkter og trekk i slakteoppgjøret ved avvik, er blant tiltakene i programmet.

Alle skal med

Målet er at samtlige slaktegrisprodusenter skal være innrullert i dette programmet før 2018 er omme.

– Dyrevelferdsprogrammet må bidra til at bøndene faktisk havner i en slik situasjon at de må velge enten å rydde opp eller legge ned. Jeg håper de fleste vil rydde opp. Dét vil vi være best tjent med landet over, og jeg opplever for så vidt at næringa er offensiv på den planen de nå har, sier statsråden.

Annonse

Bartnes: – Vi ligger godt an

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes opplever tirsdagens møte med Dale som godt og konstruktivt. Han forteller at næringa under møtet la stor vekt nettopp på å få innfaset alle produsentene i dyrevelferdsprogrammet.

– Vi ser at vi ligger godt an, og i tråd med planen. Men dette handler ikke minst om at dyrevelferdsprogrammet skal ferdig utvikles, slik at det er et ferdig produkt som skal innfases i slaktegrisnæringa. Vi har rapportert til statsråden at vi skal være ferdig ved utgangen av september. Trøkket er stort, og vi har høy hastighet på arbeidet, forteller Bartnes til Bondebladet etter møtet.

Styreleder Geir Heggheim forteller om gjennomgående positiv respons på dyrevleferdsprogrammet ute hos slaktegrisprodusentene i Rogaland, hvor det er avdekket en lang rekke brudd på dyrevelferdsreglementet

.– Produsentene forstår alvoret i situasjonen. Vi har hatt en veldig alvorlig situasjon, og det er publisert noen bilder og videoer som er veldig alvorlige – og som vi tar sterk avstand fra. Den norske forbrukeren skal føle seg trygg på at vi produserer trygt svinekjøtt med god dyrevelferd. I det perspektivet, må vi ta tak i disse problemene, og det forstår slaktegrisprodusentene i Rogaland.

Neste artikkel

Frykt for pølser med pestsmitte i Kina