Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Borgenfjordens siste vår

Den Gyldne Omvei: Selv om vi er mot vern, er det viktig for oss å ta vare på Børgin. Dette er nærområdet vårt. Vi ønsker et vern gjennom bruk, skriver Tove Sølvberg, Håvard Viken og Torstein Næss. (Foto: Gjermund Glesnes/Magasinet Reiselyst)
Den Gyldne Omvei: Selv om vi er mot vern, er det viktig for oss å ta vare på Børgin. Dette er nærområdet vårt. Vi ønsker et vern gjennom bruk, skriver Tove Sølvberg, Håvard Viken og Torstein Næss. (Foto: Gjermund Glesnes/Magasinet Reiselyst)

Se for dere Den Gyldne Omvei med gjengrodde kulturlandskap og ingen matprodusenter. En helt utenkelig tanke, men i verste fall virkelighet i en nær framtid.

«Her ser eg fagre fjord og bygdir» skrev Aasmund Olavsson Vinje da han skuet utover landbruksbygdene rundt Børgin og Trondheimsfjorden. Disse ordene sitter i ryggmargen til oss som bor her. Børgin, eller Borgenfjorden om du vil, er en integrert del av kulturlandskapet, som gjennom århundrer har lagt rammene for lokalt næringsliv og arbeidsplasser.

I dag føres dette videre gjennom tradisjonelle næringsaktiviteter og landbruk, og gjennom utvikling av ny næring – som opplevelsesturisme basert på det lokale landskapet og den lokale matkulturen. Vi er stolte av dette landskapet og røkter det godt. Næringsliv og landbruk tilknyttet de nære kyst- og fjordressursene har alltid vært, og er fortsatt, en av de viktigste forutsetningene for bosetting og økonomisk bærekraft i Distrikts-Norge.

Et forslag om vern av Børgin er nå til behandling i departementet. Vi frykter et vern vil gi store og uante konsekvenser. Ikke bare for landbruksnæringa, men for hele regionen. Utregninger viser at så mye som 110 kvadratkilometer landområder og 192 gårder blir berørt ved et marint vern i Børgin. Vi aner ikke hvilke konsekvenser det får for bosetting, arbeidsplasser, reiseliv og utvikling i vårt nærområde.

Annonse

Regjeringens forslag innebærer formuleringer som åpner for svært streng praktisering som kan ha konsekvenser for utvikling av området, hindre nydyrking, begrense gjødsling og bearbeiding av matjord, sette en stopper for beiting og pleie av det unike kulturlandskapet – i verste fall betyr det at gårdbrukerne ikke kan dyrke sin egen mark. I beste fall vil det påvirke avlingsmengde og lønnsomhet. Dette kan få konsekvenser for opptil tusen arbeidsplasser både i vår region og nasjonalt. I tillegg kan utøvelse av friluftsliv, inkludert fritidsfiske i Børgin, bli betydelig redusert grunnet begrensede fremtidige muligheter.

Selv om vi er mot vern, er det viktig for oss å ta vare på Børgin. Dette er nærområdet vårt. Vi ønsker et vern gjennom bruk. Det beste vernet er en aktiv og bærekraftig forvaltning av området. Vi mener at de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder tar godt nok vare på den artssammensetning og det miljø som finnes i Børgin i dag. For å sikre oppslutning om marint vern, er det viktig at vernet oppleves meningsfullt av grunneiere, lokalbefolkning og næringsliv. Vi opplever at innbyggere, næringsliv og et samlet politisk miljø i vårt nærområde står samlet mot et vern. Dermed vil det være ganske oppsiktsvekkende hvis regjeringen går inn for vern, all den tid både stortingsflertallet og lokaldemokratiet går imot.

Høsten 2020 var en stolt kommunalminister på besøk og delte ut prisen for Norges mest attraktive by til Straumen – tettstedet som er omkranset av Børgin. Derfor er det et stort paradoks at kommunalministerens regjeringskollega i miljødepartementet et knapt halvår senere ønsker et vern som vil medføre sterke begrensninger for fremtidig sentrumsutvikling og som tar bort livsgrunnlaget som bygde Norges mest attraktive by.

Beslutningen er det regjeringen som tar, men Stortinget skal gi råd gjennom behandlingen av stortingsmeldingen om marint vern. Vi setter vår lit til at våre representanter for regjeringspartiene taler lokalsamfunnets sak på Stortinget, og forteller miljøministeren alvoret i saken. Så utfordringen går til dere Elin Agdestein og André Skjelstad: Stå opp for Børgin, kulturlandskapet og landbruksnæringa nå!

Hvis ikke kan dette være Borgenfjordens siste vår.

Neste artikkel

Dag Hessen: – Norge må ta en realitetssjekk