Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder hardt ut mot melkekvote-forslag

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at 20 prosent av melkekvoten må selges til staten ved inngåelse av ny avtale. Det vil gi et tøffere og mindre fleksibelt leiemarked, mener bønder.

Melkebonde Tom Even Svanevik Langø i Sogn og Fjordane er kritisk til Bondelaget og Småbrukarlagets felles krav om salg av melkekvote til staten. Foto: Privat
Melkebonde Tom Even Svanevik Langø i Sogn og Fjordane er kritisk til Bondelaget og Småbrukarlagets felles krav om salg av melkekvote til staten. Foto: Privat

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i sitt felleskrav lagt inn et punkt om at 20 prosent av melkekvoten må selges til staten ved inngåelse av ny avtale om bortdisponering av kvote. Noe av hensikten, er å øke andelen eid melkekvote og redusere andelen leid kvote. Men kravet møter motbør hos en del bønder.

Får kritikk fra grasrota

– Dette kravet gir mindre fleksibilitet for dem som vil leie ut. Forslaget sikrer at de som allerede har inngått avtale på leiemelk, får beholde denne leiemelka, mens de som vil inn på markedet blir utestengt fra det, sier melkebonde Tom Even Svanevik Langø i Sogn og Fjordane til Bondebladet.

Har man behov for å leie ut kvote, men ikke vil slutte, vil man miste en del av driftsgrunnlaget, påpeker han.

– Det slår dårlig ut for dem som vil bygge ut. I den fasen, trenger man gjerne litt ekstra kvote. Men kostnadene øker, fremholder Svanevik Langø, som driver ren melkeproduksjon og har en kvote på 166 000 liter.

Bønder Nationen har snakket med, mener kravet om 20 prosent salg til staten virker lite gjennomtenkt. De forventer økt prispress i leiemarkedet, og at det vil bli vanskeligere med salg/gårdsovertakelse, all den tid de som skulle overta bare vil få beholde 80 prosent av kvoten.

– Forslaget er helt «ræva». Hvis dette blir gjennomført, og man må selge 20 prosent av kvoten til staten når man skal leie bort kvote, blir det mindre kvote tilgjengelig i markedet. Det vil gi enda høyere leiepriser, sier melkebonde og tidligere lokallagsleder i Kolbu Bondelag (Østre Toten), Erland Holte til avisen.

Han bedyrer at han vil melde seg ut av Bondelaget dersom dette kravet blir realisert.

Staten avventende

Statens forhandlingsutvalg hverken avviser eller bifaller forslaget, men vil se på det «i en helhet». Lederen i statens forhandlingsutvalg, Leif Forsell, har imidlertid stilt spørsmålstegn ved hvor klok Bondelagets og Småbrukarlagets tilnærming er i denne saken.

Kravet gjelder også dersom den bortdisponerte kvota flyttes fra en landbrukseiendom til en annen landbrukseiendom. I kravet fremgår det at jordbruket dessuten vil sidestille kvotesalg og bortdisponering av kvote skattemessig, samt forby at man leier ut melkekvoter samtidig som man leier inn melkekvoter, for å hindre spekulasjon og prisdriving.

Annonse

«Tiltakene vil først og fremst bidra til å gjøre det relativt sett mindre attraktivt med bortdisponering av kvote, og mer attraktivt å eie produksjonsrettigheten. Det vil også virke noe prisdempende, i hvert fall i leiemarkedet», heter det i jordbrukets forslag.

Vedgår at bønder rammes

– Hvorvidt føler du at dere har med dere «grasrota» på dette forslaget, bondelagsleder Lars Petter Bartnes?

– For det første, har mange gjennom flere år tatt til orde for at vi bør sette inn reguleringer som gjør at eierandelen blir større og leieandelen av kvoten blir mindre. Så har vi kommet med et forslag til en løsning på dette i vårt krav. Det gjorde vi også i fjor. Men ja; dette forslaget rammer enkeltbønder, og det har jeg respekt for.

– Rammer det ekstra hardt for mindre melkebruk?

– Jeg mener det rammer melkebrukene forholdsvis likt. Riktig nok, er det slik at en større andel av melkekvotene som leies ut kommer fra mindre bruk. Men signalene vi har mottatt over flere år, er at man ønsker grep som sørger for en større andel eid kvote. Det vil ramme enkeltprodusenter, men vi får også klare tilbakemeldinger på at mange bønder mener dette kravet er riktig vei å gå.

Småbrukarlaget: – Må stoppe «vanvittig leiemarked»

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, mener noe må gjøres for å skape et sunnere leiemarked.

– Vi har fått et vanvittig marked for salg, leie og framleie av melkekvote – og det må stoppes. Vi registrerer noe kritikk mot forslaget, men jeg opplever at folk er veldig innforstått med at vi må ha mer regulering på melkekvotene. Vi må stramme inn på noe, og vi er nødt til å tilpasse et marked i endring også som følge av utfasingen av eksportstøtten til Jarlsbergost, sier hun til Bondebladet.

Hoff legger til at jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker at de som driver melkeproduksjon faktisk skal ha mulighet til å få en inntekt på den produksjonen, og ikke «betale for dem som har gått ut av drift».

– Det blir feil at det sitter noen et annet sted som ikke driver gården lenger, men som håver inn på – eller i hvert fall tjener på – denne produksjonen. Derfor må vi stramme inn.

Neste artikkel

Sauer reddet ned fra fjellhylle