Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondepar med stor innsats for barn i Tromsø

May-Tove Widding og Tor-Gunnar Eliassen driver allsidig og tar imot besøk fra barnehager og skoler. Ekteparet er også med i FHIs Ensomhetsprosjekt.

Widding gård: May-Tove Widding og Tor-Gunnar Eliassen driver den bynære gården med stort mangfold. I tillegg til allsidig drift med egg, kjøtt og grønnsaker, tar de imot besøk fra barnehager og skoler. Unni With Karlsen, til høyre, er rådgiver i fosterhjemstjenesten. (Foto: Kirsti Indrebø)
Widding gård: May-Tove Widding og Tor-Gunnar Eliassen driver den bynære gården med stort mangfold. I tillegg til allsidig drift med egg, kjøtt og grønnsaker, tar de imot besøk fra barnehager og skoler. Unni With Karlsen, til høyre, er rådgiver i fosterhjemstjenesten. (Foto: Kirsti Indrebø)

Widding gård leverer daglig 2000 egg til private, butikker, restauranter og kafeer i Tromsø.

– Vi er godkjent som Inn på tunet-gård, og har hatt mange barn og ungdommer på besøk opp gjennom åra. Vi ser hva gårdslivet gjør med barn som sliter, og som ikke har fått de rette mulighetene i livet. Derfor er denne typen kontakt og læring et viktig tema, sier May-Tove Widding.

Arbeidstrening gjennom Nav

Ekteparet får flest oppdrag gjennom kommunen, men har også hatt arbeidstrening for personer, gjennom Nav.

– Det var unge voksne som hadde utfordring med å få seg jobb. Flere av disse har kommet seg videre, fått seg jobb, og fått orden på livet. Det er det som er så bra med gårdsarbeid, å være med på slikt arbeid kan gi økt mestringsfølelse for mange. Det er allsidig arbeid og en får være med på veldig mye. Hos oss betyr det skogsarbeid, arbeid i hønehuset, fjøsarbeid, traktorkjøring og levering av egg til kundene. Vi kjører ut tre dager i uka, og leverer til Tromsdalen og Tromsø, sier hun.

May-Tove, som selv er utdannet sjukepleier, mener samfunnet får mye igjen for denne typen tiltak.

– Mange får støtte og hjelp til å klare seg selv. Det sparer samfunnet for mye. Mange skoleelever snakker mye om data og dataspilling, men å komme ut på en gård gjør at mange får en aha-opplevelse i forhold til arbeid og engasjement. Vi har tre gutter selv, og alle har vært flinke praktikere. Å delta i arbeid, kan bety så mye, sier May-Tove.

Ensomhetsprosjektet

Ekteparet, som startet opp med Inn på tunet i 2000, er den første gården i Troms og Finnmark som er med på prosjektet «Sammen mot ensomhet – gården for glede og samhold». I alt er det 40 gårder med på prosjektet, som er for personer fra 18 år og eldre.

Prosjektet er i regi av Inn på Tunet Norge, og penger er bevilget av Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Det er for personer fra 18 år og oppover.

En gang i uka tar bondeparet imot folk som vil være på gården, 10–15 personer i uka, for å delta i arbeid eller for å møte folk. Paret får betalt per gang de tar imot folk.

– Det er en fin aktivitet for mange, og det er et behov for dette. Vi har foreløpig prøvd ut besøk på dagtid, men det kan også være aktuelt for kvelder. Det er viktig å finne de rette personene som ønsker å tilby dette, sier May-Tove.

I tillegg til dette prosjektet har paret et allmennpedagogisk tilbud til skole/barnehage, sammen med naboen.

2000 frittgående høner

I hønsehuset har bondeparet 2000 frittgående høner. I tillegg har de ca. 80 vinterfôra sau, åtte kyr og noen kalver, kaniner og to gjeterhunder. Om sommeren dyrker de poteter og diverse grønnsaker og bær.

– Vi selger egg til butikker og restauranter, men også direkte til forbruker. Jo mer vi kan selge direkte, desto bedre fortjeneste blir det. Vi har egen etikett på egga våre, men før jul hadde vi en etikett i forbindelse med en kampanje for fosterhejmstjenestene, for å verve flere fosterfamilier, sier May-Tove.

På den bynære gården har May-Tove og Tor-Gunnar eget verksted til vedlikehold og reparasjoner av utstyr på gården.

– Noe av ulla karder vi selv og den brukes til toving. Vi koker også en del gomme, og er medlemmer av rekoringen det vi omsetter en del av varene, sier hun.

Passer ikke for alle

Det vil ikke passe for alle å få et tilbud om gårdspedagogikk og -arbeid, mener Tromsø-bonden.

– En må ha interesse for å være på en gård, for dyr, stell av dyr og fysisk arbeid. Det kan være en veldig fin arena for barn og ungdom som har det vanskelig i perioder. Søyene kan få dødfødte lam, så liv og død kan komme tett på, men det kan også gi gode og meningsfylte samtaler om dette, sier May-Tove Widding.

– Være til nytte

Det kan bety mye å komme til en gård med varierte oppgaver, mener rådgiver i fosterhjemstjenesten i Tromsø, Unni With Karlsen.

– En kan få arbeide med dyr, og være i friluft med hagebruk og annet. En får bruke kroppen og være til nytte. Det er allment kjent at dette har en terapeutisk effekt, sier With-Karlsen.

Fysisk kontakt med stell av dyr kan gi mestring og skape trygghet

Unni With Karlsen, fosterhjemstjenesten

For noen unge kan det være vanskelig å ha voksne tett på seg, forklarer rådgiveren.

– Noen barn har erfaringer som gjør det vanskelig for dem å ha fysisk nærkontakt kontakt med andre personer. Fysisk kontakt med stell av dyr kan gi mestring og skape trygghet, sier hun.

Varme og forståelse

Inn på tunet er godt kjent, og det er bra, slik at flere kan få dette tilbudet, mener With Karlsen.

– Varme og raushet er viktig hos dem som tilbyr dette. En viktig egenskap er å kunne se hvilke tanker, opplevelser og følelser som ligger bak barn/unges væremåte, og at en klarer å møte barna med forståelse og trygghet. Mange av bøndene arbeider med dyr, og har det i ryggmargen. Barn som opplever omsorgssvikt trenger dette, sier hun.

«Tusen spørsmål til de tusen hjem»

Med kampanjen «Tusen spørsmål til de tusen hjem», ønsker Bufdir og Bufetat å starte flere samtaler i norske hjem. Strategien å plassere budskapet tett på situasjoner hvor familien er samlet og oppfordre dem til å ta praten om akkurat de har rom for en til.

– Vi ønsker at mange skal ta denne praten, og vi ønsker flere som kan bli fosterfamilier og bønder som kan tilby Inn på tunet. Kampanje går videre i sommer og til høsten, og kanskje lengre. Vi er i kontakt med flere aktører rundt dette, og Widding gård skal få flere klistremerker om kampanjen til å ha på egga sine. Vi setter stor pris på samarbeid med dem, sier Unni With Karlsen.

Neste artikkel

Vurderer egg-mulighetene våre i EU