Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget ber regjeringa om krisepakke

Norges Bondelag ber om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringa.

Det er gjort beregninger som viser en kostnadsvekst på kraftfôr fra 60 til 70 mill. kroner summert for månedene april, mai og juni. (Arkivfoto: Karl Erik Berge)
Det er gjort beregninger som viser en kostnadsvekst på kraftfôr fra 60 til 70 mill. kroner summert for månedene april, mai og juni. (Arkivfoto: Karl Erik Berge)

Koronapakken har to elementer. Det ene er rettet mot grøntprodusenter som opplever store kostnadsøkninger knyttet til arbeidskraft, smittevernregler og andre faktorer.

Det andre elementet er rettet mot husdyrbønder som har fått en kraftig økning i kraftfôrprisen over kort tid, skriver Bondelaget.

– Mange produsenter i disse sektorene opplever nå uforutsette kostnader som følge av en ekstraordinær situasjon, de kan ikke bli håndtert av den enkelte produsent alene. Det er behov for kompensasjon for å opprettholde årets forsyning av norske frukt, bær og grønnsaker, understreker bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Den sterke økningen i kraftfôrprisene vi har sett så langt, utfordrer likviditeten og reduserer lønnsomheten for husdyrprodusentene, mener Bartnes.

– Det er nødvendig å kompensere for kostnadsøkningen som fjørfe- og svineprodusenten står midt oppe i, sier bondelagslederen.

Økte kostnader

Annonse

Selv om det er gjort tilpasninger rundt koronarestriksjonene, og endringer for tilgjengelig arbeidskraft, er det fortsatt økt risiko og kostnader.

– Situasjonen er preget av stor usikkerhet. Mange grøntprodusenter tar risiko og økte kostnader for å produsere også under uforutsigbare rammer i årets sesong. For å opprettholde produksjonen ber vi om en midlertidig kompensasjonsordning, sier Bartnes.

Flere elementer

Norges Bondelag viser til anslag over kostnadselementer som må kompenseres i grøntnæringa.

Det omfatter blant annet: Økte lønnskostnader, redusert produktivitet, karantenekostnader, i tillegg til tilpasning og gjennomføring av smitteverntiltak.

Det er gjort beregninger som viser en kostnadsvekst på kraftfôr på om lag 60 til 70 mill. kroner summert for månedene april, mai og juni.

Kompensasjonen kan skje gjennom en utbetaling som direkte støtte per dyr, mener Bondelaget.

Neste artikkel

Godt grunnlag for ein snuoperasjon