Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bollestad utfordret fra første stund

Ny landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fikk syv skriftlige spørsmål fra Sp og ett fra Ap dagen etter tiltredelsen.

Opposisjonen på Stortinget gir ikke Norges nye landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) noen «hviletid» i hennes oppstartsfase. Foto: KrF
Opposisjonen på Stortinget gir ikke Norges nye landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) noen «hviletid» i hennes oppstartsfase. Foto: KrF

Det gikk ikke mer enn én dag fra Bollestad overtok landbruksministerstolen, til Sp fyrte av gårde en rekke utfordringer. I nye skriftlige spørsmål – alle sendt 23. januar – vil partiet ha avklaringer på alt fra beredskapslagring til CO2-avgift og pelsdyravvikling.

Sp vil ha svar på følgende:

* Stortinget har gjort vedtak om at regjeringen skal legge frem en egen sak om beredskapslagring av korn i løpet av 2019. Mener statsråden det er behov for å etablere beredskapslagring av korn i Norge?

* I Regjeringsplattformen er det vist til enigheten de fire regjeringspartiene hadde i forbindelse med behandling av jordbruksmeldingen, jf. Innst. 251 S (2016-2017). Styrer statsråden på bakgrunn av flertallene i innstillingen eller kun de merknader i innstillingen der også H og FrP er med?

* Støtter statsråden et forbud mot nydyrking av myr som i store deler av landet vil begrense muligheten til å utvikle gårdsbruk videre og øke vår selvforsyning?

Annonse

* Til tross for klare merknader i Stortinget mot å innføre avgift på jordbrukets utslipp, åpner regjeringsplattformen for å innføre CO2-avgift for landbruket. Mener statsråden det er rett å true med å innføre avgift på utslipp fra norsk matproduksjon?

* Regjeringen, der nå også KrF er med, går inn for avvikling av pelsdyrnæringen. Vil statsråden sørge for at ingen bønder som rammes av dette næringsforbudet blir økonomisk skadelidende av forbudet?

* Mener statsråden at dyrevelferden i verden vil bli bedre om norsk pelsdyrnæring avvikles?

* Det har i media, blant annet i Bondebladet, vært omtalt saker der Innovasjon Norge har nektet å gi støtte til bønder som investerer uten å ønske eller ha grunnlag for å utvide produksjonen. Mener Statsråden det skal kunne gis investeringsstøtte også til bruk der det investeres uten at produksjonen økes?

I tillegg har statsråden fått følgende spørsmål fra Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen:

* Hva er gjennomsnittlig størrelse på melkebrukene som har fått innvilget investeringsmidler fra Innovasjon Norge fra 2015, og hvor har disse økt i kvote etterpå?

Neste artikkel

Statsbudsjettet: Bondelaget etterlyser midler til landbruket