Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bollestad utfordret etter Norturas Otta-nedlegging

Opposisjonen på Stortinget mener landbrukets egen sentralisering på anleggssiden er et utslag av Solberg-regjeringens politikk, og ber landbruksministeren ta grep for å bremse nedleggelsene.

– Det er ganske spesielt at Ap vil styre samvirkemodellen. Jeg har tiltro til at bøndene tar grep i egen foredlingsindustri. Men jeg har ansvar for å legge til rette for rammevilkår i industrien, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), som onsdag deltok i Stortingets muntlige spørretime. Foto: Anders Sandbu
– Det er ganske spesielt at Ap vil styre samvirkemodellen. Jeg har tiltro til at bøndene tar grep i egen foredlingsindustri. Men jeg har ansvar for å legge til rette for rammevilkår i industrien, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), som onsdag deltok i Stortingets muntlige spørretime. Foto: Anders Sandbu

– At Gudbrandsdalen står uten slakteri, er helt uforståelig. Og Tine sier opp 430 ansatte. Det skjer en strukturrasjonalisering i næringa, og denne går på tvers av Aps målsettinger. Hva gjør regjeringen i den situasjonen vi er i? spurte Aps Terje Aasland under en stor debatt under Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Debatten handlet om samvirker, strukturendringene som nå skjer i norsk landbruk og matindustri, og ikke minst hvilket ansvar regjeringen har for disse.

– Otta-saken handler om politikk

Aasland mener Otta-saken handler om landbrukspolitikk, om importvernet, og om å legge til rette for at markedsregulator kan drive sikkert og forutsigbart. Han etterlyser handling fra regjeirngen og Bollestads side, snarere enn honnør-uttrykk som "viktig med landbruk over hele landet".

– Når Bollestad sier at hun er så opptatt av å sikre landbruk over hele landet, må hun også være opptatt av å sikre en desentralisert slakteristruktur. Hva vil du gjøre, Bollestad? Den dagen man tar vekk slakteriene, tar man også vekk muligheten til å drive lokalt. Det skjønner selv statsråden, sa Ap-politikeren.

Statsråden mener på sin side at opposisjonen bedriver svartmaling, og at hun ikke kan overstyre hva konsernstyrene i Nortura, Tine og andre måtte beslutte.

– Det er ganske spesielt at Ap vil styre samvirkemodellen. Jeg har tiltro til at bøndene tar grep i egen foredlingsindustri. Men jeg har ansvar for å legge til rette for rammevilkår i industrien, sa statsråden.

Bollestad viste til at mat- og næringsmiddelindustrien selv har gjort mye innen foredling av ulike matprodukter, og fremhevet blant annet formuesskatten på arbeidende kapital som viktig for å sikre investeringer i bedriftene.

– Vi som nasjon må legge til rette for at det skal være mulig å drifte anlegg over hele landet. Samtidig har bøndene samlet seg, og styrer seg selv.

Ber Nortura tenke helhetlig

Annonse

Landbruks- og matministeren var ikke informert i forkant om at Nortura ville legge ned sitt slakteri på Otta. Overfor Bondebladet, i etterkant av onsdagens stortingsdebatt, kommer hun med en oppfordring til både Norges største kjøttkonsern og norske bønder:

– Jeg er opptatt av at styret i Nortura virkelig tenker over også resten av forholdet til norsk jordbruk, jordbruksavtalen og betoningen av et desentralisert jordbruk. Nortura må ta inn over seg dette, og ikke bare egen drift, sier Bollestad til Bondebladet.

Bollestad er også bekymret for framtidig dyrevelferd når dagens slakteri på Otta legges ned en gang i løpet av nærmeste halvår.

– Når Nortura tar dette drastiske skrittet, mener jeg styret i Nortura bør vise begrunnelsen for dette. Det er ganske krevende både dyrevelferdsmessig og driftsmessig når det blir så langt mellom slakteriene, påpeker hun.

Nærmeste slakteri er i dag Nortura Rudshøgda, hvor det også skal kuttes. Det er om lag 15 mil mellom de to anleggene.

– Stå samlet

Bøndene råder hun til å stå samlet om samvirkene, også i disse kutt-tider.

– Det er synd om det blir slik at vi opplever at bøndene selv stiller spørsmål ved egne samvirkemodeller når man legger ned strukturene slik man gjør. Det skaper usikkerhet om modellen. Dét synes jeg bøndene selv og samvirkene må tenke gjennom, sier Bollestad til Bondebladet.

Sps Geir Pollestad mener Bollestad bør involvere seg direkte i Otta-saken.

– Nå er vi opptatt av at statsråden og andre bidrar til å skape ny aktivitet på Otta. Samvirkene er en del av den norske landbruksmodellen. De legger til rette for landbruk over hele landet, og ikke minst er de markedsregulatorer. Hva vil du gjøre for å styrke samvirkenes mulighet til å drivemarkedsregulering og dermed indirekte sikre landbruk i hele landet? ville Pollestad vite.

– Den beste måten er faktisk å sikre god dialog mellom meg som statsråd, regjeringen og samvirkemodellene, svarte statsråden.

Neste artikkel

Nortura: Ikke mulig å ha kontroll med import og avl