Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Beskjedent bidrag til å tette gapet

Tilbudet muliggjør inntektsvekst på 16-17 000 kroner. Jordbruket har krevd det dobbelte. – Vi har helt andre ambisjoner, sier Bartnes.

Tirsdag la staten fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet vil opprettholde inntektsgapet mellom jordbruket og andre samfunnsgrupper, mener jordbrukets forhandlingsutvalg Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff. T.v.:  Statens forhandlingsleder Leif Forsell. Foto: Anders Sandbu
Tirsdag la staten fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet vil opprettholde inntektsgapet mellom jordbruket og andre samfunnsgrupper, mener jordbrukets forhandlingsutvalg Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff. T.v.: Statens forhandlingsleder Leif Forsell. Foto: Anders Sandbu

Staten tilbyr jordbruket en inntektsvekst på 5 prosent for 2020. Det tilsvarer en vekst på om lag 16 500 kroner per årsverk. Jordbruket krever en vekst på 31 000 kroner per årsverk, altså rundt det dobbelte.

Bartnes: – Beskjedent

Andre samfunnsgrupper er ventet å få en lønnsvekst på 20 000 kroner. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener tilbudet er for svakt med tanke på det stadig økende lønns- og inntektsgapet mellom bønder og andre samfunnsgrupper.

Tar man utgangspunkt i Budsjettnemndas tall, kan næringa for 2019 alene vente seg en inntektsnedgang på 23 300 kroner per årsverk. I så fall vil jordbruksinntekten ha sakket akterut med nærmere 70 000 kroner siden 2016.

Næringas krav gir mulighet for å tette inntektsgapet med 11 000 kroner.

– Rammen på 1 milliard vil være et beskjedent opplegg for å tette inntektsgapet, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes under pressekonferansen tirsdag.

Statens 5 prosent-tilbud forutsetter dessuten at markedsbalansen i sektoren bedres i 2020, tilsvarende et samlet beløp på 249 millioner kroner.

Som kjent, har det vært markedsubalanse i de fleste produksjoner, men i seinere tid har det skjedd en bedring – ikke minst på svin, men også storfe. I egg/fjørfenæringa er det fortsatt betydelig overproduksjon.

Annonse

Bondelagsleder og statens forhandlingsleder Lars Petter Bartnes er høyst usikker på om det i praksis er mulig å styrke jordbrukets inntekter fra markedene i denne størrelsesordenen.

– Når staten legger opp til en potensiell inntektsvekst på 5 prosent, ert det et resultat av at man har med disse 250 millionene i prispotensiale. Vi er svært usikre på om det er mulig å ta ut disse prisene i 2020, når vi ser på hvordan markedene er i 2019. Dette gjelder for sau/småfe og svinemarkedet, sier Bartnes til Bondebladet – og fortsetter:

– Hvis du regner flatt 250 millioner delt på volumet på småfe og gris, utgjør det en prisvekst til bonden på 1,50 kroner. Og det ser jeg er krevende å få til i 2020.

Statens totalramme på 1 milliard skal blant annet finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 641 millioner kroner og de nevnte 249 millionene i prisøkninger, som er på samme nivå som jordbrukets krav

Hoff: – Kun et lite skritt

Heller ikke leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er imponert over statens innsats for å bidra til tetting av inntektsgapet:

– Tilbudet er et lite skritt ut over prosentvis vekst, men vi hadde lagt inn en mulig inntektsøkning på 31 000 kroner per årsverk. Staten tilbyd det halve. Vi har ikke fått tatt ut inntektsvekst-potensialet de foregående årene. I stedet for å ta innpå andre grupper, henger vi langt etter. Derfor må rammen heves vesentlig for at man skal begynne å tette inntektsgapet. Og det er kroner vi lever av – ikke prosenter, poengterer Hoff overfor Bondebladet.

– Hvordan ser du på mulighetene for forhandlinger med dette tilbudet?

– Nå må jeg hjem og snakke med «mine». Jeg må gå gjennom dokumentet ordentlig, og så får vi komme tilbake til det, sier hun.

Neste artikkel

Frykter avtale gir stengte fjøsdører