Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber Solberg ulve-instruere Elvestuen

Nå får statsministeren ta ansvaret, mener fylkesleder Svend Arild Uvaag i Østfold Bondelag etter mandagens lisensfellingsvedtak.

Fylkesleder Svend Arild Uvaag i Østfold Bondelag mener mandagens lisensfellingsvedtak er så alvorlig for norsk beitenæring at statsministeren nå må på banen og instruere sin egen klima- og miljøminister i saken. Foto: Lars Olav Haug

Østfold ligger i sin helhet i ulvesonen. Regjeringen vil ikke ta ut en eneste ulv i Hobølreviret i Østfold. Fylkesleder Svend Arild Uvaag reagerer kraftig.

Han mener statsminister Erna Solberg (H) nå må instruere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), for å sikre en forvaltning i tråd med rovviltforliket og ulveforliket. Stortinget har vedtatt at det skal være 4-6 årlige familiegrupper/ynglinger av ulv i Norge, men registrert bestand er på 10,5 – altså om lag det dobbelte.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at de som har stått bak rovviltforliket ikke kan akseptere dette lisensfellingsvedtaket. Det er jo kun en liten minoritet som støtter Klima- og miljødepartementet ved Elvestuen (V). Nå må statsministeren ta ansvaret i saken, sier Svend Arild Uvaag til Bondebladet.

– Solberg må på banen

– Hun bør ulve-instruere Elvestuen?

– Ja, jeg kan ikke skjønne annet enn at dette vedtaket må få følger. Solberg må ta grep som fører til at vi kommer i takt med rovviltforliket og bestandsmålet for ulv. Solberg bør instruere Elvestuen, sier fylkeslederen til Bondebladet.

Han viser til at det har vært uenighet om lisensfellingen for 2019 også internt i Klima- og miljødepartementet. Og som NRK skrev mandag, har Miljødirektoratet tidligere konkludert med at bestandsmålet «sannsynligvis kan nås i 2019 selv om tre ulveflokker innenfor ulvesonen tas ut i løpet av lisensfellingen».

Som kjent gikk Ellvestuen og departementet inn for felling av ulv i Slettåsreviret i Trysil, men regjeirngen vil frede både Hobølreviret i Østfold og Mangenreviret i Akershus. Beslutningen har skapt voldsomme reaksjoner både hos dyrevernerne, i landbruket og blant politikere på Stortinget – især Sp og Frp.

Lisensfellingen begynner over nyttår. Fylkesleder Uvaag vedgår at det nok blir krevende å få reversert mandagens vedtak, men han velger å bevare et håp om at det kan skje.

Annonse

– Vi kan jo håpe på at Solberg ser at dette vedtaket er feil, og at hun nå instruerer Elvestuen. Det har vært snakket om at Frp har vært veldig aktiv i denne prosessen, men også Høyre hart vært for rovviltforliket. Høyrepolitikere som vi i fylkeslaget har kontakt med, er av den oppfatning at rovviltforliket skulle vært respektert.

Men lisensfellingen Elvestuen nå har landet på, er stikk i strid med både rovviltforliket og ulveforliket, mener Østfold Bondelag. Uvaag betegner vedtaket som et tillitsbrudd og et bevis på at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken.

– Lengre tids konflikt kun i Slettåsreviret

I begrunnelsen for vedtaket, viser Elvestuen til at regjeringen har tatt utgangspunkt i Stortingets forståelse av naturmangfoldloven våren 2017.

«På denne bakgrunn har departementet kommet til at det foreligger offentlige interesser av vesentlig betydning som tilsier felling av Slettåsreviret, slik at vilkåret for lisensfelling etter naturmangfoldloven paragraf 18 første ledd bokstav c er oppfylt», skriver regjeringen.

Men det er altså kun i Slettåsflokken at regjeringen har funnet et juridisk grunnlag for lisensfelling vinteren 2019. Regjeringen viser til et høyere og mer vedvarende konfliktnivå i Slettåsreviret enn i de andre revirene. Fylkesleder Uvaag bekrefter at tapsnivået har vært lavere i Østfold i sienere år, men påpeker at det også har sine grunner.

– Grunnen til at vi har mindre konfliktnivå i Østfold, er at vi har hatt ulv også på 90-tallet. Da opplevde Østfold-bønder en så stor frustrasjon at de begynte å begrense bruken av innmarks- og skogsbeiter. Dét er årsaken til at vi har hatt værre, eller mindre, konflikter. I dag må bøndene holde dyre tettere inntil husene, forteller Uvaag.

Konsekvensen er dermed en mye dårligere lokal utnytting av beiteressursene, poengterer han.

41 sau er dokumentert tap til ulv i hele Østfold i 2017, mens 19 sau er dokumentert tapt i 2018, opplyser fylkeslederen.

Neste artikkel

Bygger nytt fjøs på verdens nordligste melkebruk