Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber om 5 prosent færre purker

Norturas siste prognose viser fortsatt overproduksjon av gris, sau og lam. Svineprodusentene bes redusere antallet purker med 5 prosent.

Overproduksjonen i svinenæringa fortsetter med uforminsket styrke, viser Norturas siste totalmarkedsprognose for 2018. Illustrasjonsfoto: Lars Olav Haug

Overproduksjonen av svinekjøtt ventes å gå fra vond til verre. Det viser Norturas siste totalmarkedsprognose, som ble sluppet torsdag denne uka.

Markedsubalansen er fortsatt størst i svinenæringa, og per juni måned er overproduksjonen for hele 2018 ventet å ligge på 4 600 tonn. Det er en økning på 300 tonn fra siste prognose.

Nortura venter en økning i svineproduksjonen på vel 1 prosent fra 2017. For første tertial 2019 viser prognosen et overskudd på 3 000 tonn.

Ber om purke-kutt

– Et overskudd på det nivået som prognoseres, er krevende å håndtere innenfor de tilgjengelige virkemidlene. Produksjonen må ned, sier totalmarkedsdirektør kjøtt og egg, Ole Nikolai Skulberg.

Han understreker viktigheten av at svineprodusentene forsetter å levere lettere gris, men sier samtidig at balanse i markedet ikke kan oppnås uten at purketallet går ned.

Hans oppfordring til svineprodusentene er derfor å redusere antallet purker med 5 prosent.

Innen sau- og lam-produksjonen er det fortsatt overproduksjon, men her er det bare mindre endringer fra forrige prognose. Per juni, ventes det et overskudd i 2018 på 1 900 tonn – etter at importkvotene er tatt inn. Sammenlignet med 2017, er det ventet en reduksjon i produksjonen på rundt 6 prosent.

Annonse

Den reduksjonen må imidlertid sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av at telledatoen ble flyttet fra 1. januar til 1. mars, opplyser Nortura i pressemeldingen.

– Reduser antall søyer

Totalmarkedsdirektør Skulberg påpeker at markedssituasjonen for sau og lam fortsatt er "svært krevende". Det ventede overskuddet på 1 900 tonn i 2018, kommer nemlig på toppen av de nesten 2 900 tonnene som lå på reguleringslager ved inngangen av året. Til sammen blir det en overproduksjon på 4 800 tonn.

Skulbergs oppfordring til sauebøndene er å redusere antall søyer med 4 prosent. I tillegg ber han sauebøndene om å vurdere egen utrangeringsstrategi og forsøke å holde sauene lenger.

Her er tallene for de andre produksjonene:

Bedring på storfe – balanse på egg

Storfe/kalv: Forventet underskudd på 7 500 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er ventet en økning i produksjonen på 1 prosent sammenlignet med 2017.

Egg: Her er det markedsbalanse, etter at 680 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting. Det er prognosert en økning i tilførslene på vel 1 prosent sammenlignet med 2017. Engrossalget forventes å øke med 0,5 prosent.

Neste artikkel

Nortura-sjefen går av