Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber Mattilsynet bli tøffere

Dyrevernalliansen vil gjøre det vanskeligere å omgå forbud mot å ha dyr, etter avdekkede dyretragedier.

Dyrevernalliansen mener Mattilsynet skal kunne gå mye tøffere til verks når det blir avdekket dyretragedier. På bildet ses graverende forhold Mattilsynet fant hos en slaktegrisprodusent i Rogaland i desember, under en større tilsynskampanje i fylket. Foto: Mattilsynet

Alliansen tar nå til orde for å endre dyrevelferdsloven, slik at Mattilsynet skal kunne gi aktivitetsnekt til flere personer på samme gård når det blir avdekket dyretragedier. I dag er det fullt lovlig å overføre driften til en nær slektning, slik som ektefelle eller samboer.

– En som er gift med en person som over tid grovt har vanskjøttet dyr slik at de lider og dør, bør også ilegges aktivitetsnekt, for å unngå at dyrene overføres og dyremishandlingen kan fortsette, sier jurist og kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen til NRK.

– Vanskelig å bevise

NRK skriver at Mattilsynet har hatt flere såkalte proforma virksomhetsoverdragelser til nære slektninger etter at det er gitt aktivitetsforbud. Men det er Mattilsynet som har bevisbyrden, og det er en vanskelig oppgave å finne klare bevis på om en overtakelse rent faktisk er proforma, påpeker seniorrådgiver Bard Birkeland i Mattilsynet.

– Ofte er registreringene av overføringer av verdier gjennomførte, og de er reelle. Men det er vanskelig for oss i Mattilsynet å si hvem som har stelt dyrene de siste dagene, ukene og månedene. Det kan du ikke se på dyrene, sier han til NRK.

Annonse

Dyrevernalliansen mener uansett at lovverket må skjerpes, slik at også de alliansen omtaler som «medskyldige» får et forbud. Organisasjonen ber nå Landbruksdepartementet evaluere Mattilsynets virkemidler og se på muligheten nettopp til å ilegge aktivitetsforbud til «medskyldige» på gården.

Neste artikkel

Dyrevelferd på dagsordenen