Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber Erna sikre felling av binne i Bardu

Bondelaget ber statsministeren ta affære, etter at - ifølge Bondelaget - samme binne tre år på rad har tatt sau i beiteprioritert område.

– Det er viktig at nødvendige tiltak iverksettes raskt, slik at dyrelidelser og belastningen for beitebrukerne blir minst mulig, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag - her under et tidligere jordbruksoppgjør. Foto: Bondebladet
– Det er viktig at nødvendige tiltak iverksettes raskt, slik at dyrelidelser og belastningen for beitebrukerne blir minst mulig, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag - her under et tidligere jordbruksoppgjør. Foto: Bondebladet

En samlet beitenæring fortviler over at miljømyndighetene fortsatt ikke har gitt fellingstillatelse på den aktuelle bjørnen. Miljøverndirektorat varslet i slutten av juni at de opprettholder avslaget om felling. Saken ble først sendt til Fylkesmannen.

Bringer saken til topps

Ifølge Bondelaget, er det den samme binna som tre år på rad har felt sau i Bardu (Troms og Finnmark fylke) - som er beiteprioritert område. Nå setter organisasjonen sin lit til at statsminister Erna Solberg (H) skal ta affære for å sikre at binna blir felt og sauene blir reddet.

Alternativt ber de om at bjørn bedøves og transporteres ut av området.

Men saken har en viktighet også utover dette, påpeker bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding mandag.

– Det er en fortvila situasjon for bøndene. Her skal sau og beitedyr være prioritert. Samtidig handler denne saken om mer enn bare Bardu. Hvis Stortingets vedtak om beiteprioriterte områder skal ha reelt innhold, må angrepene på beitedyr stoppes. Derfor ber vi statsministeren gripe inn og sørge for at det blir en løsning i dette området nå, sier Bartnes.

Klima- og miljødepartementet (KMD) forvalter den todelte målsettingen i rovviltpolitikken om å ta vare på både beitedyr og levedyktige rovviltbestander med ulike soner for beitedyr og rovvilt. Bondelaget mener rovdyrforvaltningen i dette tilfellet ikke følger Stortingets rovviltforlik.

I brevet til statsminister Erna Solberg, krever Bondelaget «at rovdyrforvaltningens praksis med å avstå fra skadefelling når bjørn dreper og skader sau i beiteprioriterte områder, må stanse».

Har mistet over 100 voksne sauer

Onsdag sist uke, besøkte en stor delegasjon - med statssekretærene Widar Skogan (LMD) og Maren Hersleth Holsen (KMD) i spissen - Laila-Merethe Myrhaug og Jim Fosshaug i Bardu. Paret har de siste årene mistet over 100 voksne sauer i bjørneangrep, og er usikre på om de orker å fortsette som sauebønder.

Annonse

- Jeg har allltid vært interessert i saueavl, men gleden er borte for lengst. Det nytter ikke når du sender sauene ut til rovdyr i utmarka. Jeg gruet meg til årets lamming, og jeg vet ikke om vi orker mer, sa Laila-Merethe Myrhaug til delegasjonen, som også omfattet blant andre ordføreren, Bondelaget og SNO.

Statssekretær Hersleth Olsen i KMD kunne ikke under møtet gi noen lovnad om uttak av binna med unger som befinner seg i området. Hersleth Olsen ville heller ikke kommentere saken, og henviste til at den er til klagebehandling.

Viser til uoppnådd bestandsmål

Sps Sandra Borch har mer enn én gang spurt om KMD ved statsråd Sveinung Rotevatn (V) vil foreta seg noe som helst i saken. Rotevatn viser i sitt siste svar til at det per 5. juli er registrert tap av fire sauer til bjørn i Bardu.

"Dei skadane som til no er dokumentert i juni i år kan ha vore forårsaka av binne med unge eller ungar. I slike tilfelle er det, slik som eg nemnde i mitt førre svar, Miljødirektoratet som har mynde til å behandle søknader om skadefelling", skriver statsråden. Han opplyser for ørig at han 6. juli selv besøkte Bardu, herunder sauebonden som har mistet dyr, for å bli nærmere orientert om situasjonen.

Rotevatn viser også til at man per i dag ligger under fastsatt bestandsmål (antall årlige ungekull) for bjørn.

Rovdatas siste oversikt - som gjelder for 2019 - viser at dette er tilfellet både i Troms og Finmark (bestandsmål: 6 og bestandsstatus: 3), Møre og Romsdal og Trøndelag (bestandsmål: 3 og bestandsstatus: 2) og Nordland (bestandsmål: 1 og bestandsstatus: 0).

– Konflikten øker og tilliten svekkes

Men dette kan ikke være utslagsgivende, slik Bondelaget ser det.

– Når rovviltmyndighetene setter soneregelverket til side og lar bjørner drepe og skade sau på arealer som er prioritert for beitebruk, øker konflikten og tilliten til myndighetene svekkes. En slik praksis fjerner den viktigste tryggheten beitebrukerne har for å ha beitedyr på utmarksbeite, og gjør det i praksis umulig å fortsette næringsdrift i disse områdene, sier Bartnes.

Neste artikkel

Inntektsutvalget – en mulig konklusjon