Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber Elvestuen om full CO2-kompensasjon

Norske Skog Saugbrugs ber i nytt brev klima- og miljøministeren om full CO2-kompensasjon. Uten denne, kan konsekvensen bli fabrikk-nedleggelse.

Ledelsen i Norske Skog Saugbrugs mener avslaget fabrikken fikk på ønsket om full CO2-kompensasjon, har gitt skjeve konkurransevilkår. I ytterste konsekvens, kan fabrikken med rundt 450 ansatte bli nedlagt, mener Saugbrugs. Foto: Foto: Erik Sandersen, Saugbrugs
Ledelsen i Norske Skog Saugbrugs mener avslaget fabrikken fikk på ønsket om full CO2-kompensasjon, har gitt skjeve konkurransevilkår. I ytterste konsekvens, kan fabrikken med rundt 450 ansatte bli nedlagt, mener Saugbrugs. Foto: Foto: Erik Sandersen, Saugbrugs

Norske Skog er inne i en tilspisset krangel med regjeringen om CO2-kompensasjon. Hensikten med kompensasjonen, som gis i stort monn til andre norske industribedrifter, er å forhindre at industri flytter produksjonen til land utenfor Europa.

Miljødirektoratet har tidligere avslått å gi Halden-fabrikken Norske Skog Saugbrugs denne kompensasjonen, med henvisning til en gammel gunstig kraftavtale.

Fabrikken: Dårligst konkurransekraft = nedleggelse

I et nytt brev, ber Saugbrugs administrerende direktør Kjell-Arve Kure klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om en omgjøring av dette vedtaket, og at departementet gir også Norske Skog Saugbrugs full CO2-kompensasjon. Kure mener det i ytterste konsekvens er et spørsmål om fabrikkens eksistens. Om lag 450 personer jobber i dag ved Saugbrugs.

– Vi truer ikke med nedleggelse, men vi viser hva som kan bli den ytterste konsekvens dersom vi må leve med skjeve rammevilkår. De fabrikkene med dårligst konkurransekraft er de som forsvinner – slik er industriens natur, sa Kure til Redaksjonen Skog onsdag denne uka.

I brevet viser Norske Skog Saugbrugs til økte kostnader for fabrikken, som ifølge dem selv er en av de minst konkurransedyktige i hele Europa.

– Det vil være en industriell ulykke for regionen rundt Østfold og treforedlingen i Norge om Saugbrugs må legge ned, skriver Kure i brevet.

Annonse

Ny leder i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, er enig. Nå forventer han at Elvestuen gjør om på tidligere avgjørelse i Miljødirektoratet.

– Jeg har klare forventninger til at den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet tar det nødvendige grepet, slik at man ikke risikerer nok en nedleggelse innenfor verdikjeden skog. Derfor er det viktig at budskapet når fram til Elvestuen og statssekretær Atle Hamar i departementet og regjeringen, før de tar avgjørelsen. Jeg håper og tror de lander riktig avgjørelse, sier Skorge til Nationen.

Han mener en eventuell nedleggelse av Saugbrugs, også vil føre til at enda mer av den norske tømmerstokken eksporteres, og at skogindustriens utvikling i hele Norge vil settes tilbake.

Eierne: – Vi må tilpasse oss

Norske Skog er overtatt av det britiske hedgefondet Oceanwood. Under Tømmer & Marked-konferansen utenfor Hønefoss i slutten av februar, møtte Bondebladet investeringsdirektør John Chiang i Oceanwood. Han svarte slik på spørsmål om Oceanwood kan garantere en bevaring av dagens arbeidsplasser ved Norske SKogs papirfabrikker under dagens rammevilkår og kostnadsnivå:

– Vi må simpelthen tilpasse oss realitetene i den virksomheten vi er i, en virksomhet som alltid gjennomgår en mengde endringer. Men nettopp derfor er vi også opptatt av å sørge for at alle de syv fabrikkene er så konkurransedyktige som overhodet mulig.

– Vi er definitivt finansielle eiere som har kommet hit for å støtte og hjelpe til med virksomheten Norske Skog. Men på lang sikt, tenker vi at det må være en «industriell logikk» bak virksomheten. Vi vil jobbe tett på ledelsen og styret, med alle våre nøkkelpartnere og forsynere for å utvikle en langsiktig og industriell framtid, sa Chiang til Bondebladet.

Neste artikkel

Mener vegetartrenden har rammet norsk fjørfenæring