Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber de store snu på flisa

Redusert aktivitet hos sagbruk gir mindre flis til husdyrstrø. Melkebonde Mikael Wøien oppfordrer Moelven og andre storaktører til å omdisponere flisbenyttelsen.

Skogeierforbundet forsikrer om at det vil bli produsert store mengder flis også framover, selv om det nå er en betydelig nedgang i produksjonen. Foto: Lars Olav Haug
Skogeierforbundet forsikrer om at det vil bli produsert store mengder flis også framover, selv om det nå er en betydelig nedgang i produksjonen. Foto: Lars Olav Haug

– Jeg vet ikke hvor stort problemet er, men husdyrbrukene er veldig avhengig av sagflis. Jeg har løftet fram for Bondelaget at Moelven og de andre store aktørene kanskje må omdisponere flis-benyttelsen nå under krisen, sier melkebonde Mikael Wøien på Hadeland til Bondebladet.

Da mener han at flis til strø i fjøs rundt omkring i landet må trumfe forsendelse av flis til pelletsproduksjon for varme.

En aktør som Moelven, er blant Europas største produsenter av trelast. Sammen produserer sagbrukene deres om lag 2 millioner kubikkmeter skurlast av gran og furu årlig.

– Dette er en henstilling fra meg om at det omdisponeres flis i denne krisetiden. Ellers, i normale tider, er ikke det nødvendig. Bondelaget ved generalsekretær Sigrid Hjørnegård har nå tatt opp ballen. Den er i ferd med å rulle, opplyser bonden.

Han opplever ikke selv manko på flis til husdyra, men så er heller ikke behovet hans det største.

– Jeg er ingen storforbruker av flis til husdyr. Jeg bruker kanskje 10 kubikk i måneden. Men mange andre bønder, ikke minst dem som også driver med ammekyr, har et mye større behov, poengterer han.

Bonden viser til stor flisavsetning lokalt, men at virksomheten rundt omring i skognæringa er merkbart mindre nå. Og det kan få betydning for flisleveransen til fjøs, som igjen er sentral for dyrevelferden. I tillegg må flis til grøfting sikres, påpeker han.

Annonse

Skogeierforbundet: - Merkbart lavere aktivitet nå

Generalsekretær Per Skorge i Skogeierforbudet opplyser at sagbrukene går jevnt og trutt, men at produksjonen er redusert.

– Vi ser en noe redusert produksjon hos sagbrukene. Det er ikke noe dramatisk fall, men aktiviteten faller såpass mye at det slår godt ut på etterspørselen etter sagtømmer - og dermed produksjonen av sagtømmer. Det betyr at maskiner står. Nå er det normalt at maskiner står i påsken, men det vil stå maskiner også etter påske, forteller Skorge.

Han har ikke noe anslag på hvor mye produksjonen på sagbrukene hittil er blitt redusert, totalt sett.

– Kritisk viktig for dyrevelferden

Skorge forsikrer om at det vil bli produsert store mengder flis også framover, selv om det nå er en betydelig nedgang i produksjonen. Generalsekretæren har stor forståelse for problemstilligen Hadeland-bonden reiser.

– For dyrevelferden, er vi avhengig av å holde hjula i gang. Da må vi ha strø til husdyra. Det er kritisk viktig at dyrevelferden opprettholdes. Det skal produseres mye flis framover, og mange kloke hoder vil gjøre det de kan for å sikre denne leveransen. Vi får ta problemene om de skulle oppstå, sier Skorge.

Neste artikkel

Ingen koronapakke til landbruket