Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekymret for helsa til naboer av svinebønder

Danmarks miljøminister vil komme til bunns i om, eller hvorvidt, det er helseskadelig å bo tett på stor dansk svineproduksjon. Undersøkelser skal gjennomføres alt i vår.

Danmarks miljøminister Lea Wermelin har bedt danske helsemyndigheter vurdere en hollandsk undersøkelse, som peker på at det er helsemessige konsekvenser i blant annet Holland av å "bo tett på en stor landbruksproduksjon". Foto: Miljø- og Fødevareministeriet
Danmarks miljøminister Lea Wermelin har bedt danske helsemyndigheter vurdere en hollandsk undersøkelse, som peker på at det er helsemessige konsekvenser i blant annet Holland av å "bo tett på en stor landbruksproduksjon". Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Danmarks miljøminister Lea Wermelin (Socialdemokratiet) har bedt om at det i vår gjennomføres vitenskapelige undersøkelser, som kan gi svar på hvilke helsemessige risikoer naboer til svineproduksjon i Danmark kan bli påført som følge av luftforurensning fra husdyrbruk.

Det fremgår av et svar fra statsråden til Folketinget, melder Alltinget onsdag denne uka. Danske Sundhedsstyrelsen har ifølge statsråden anbefalt en samlet gjennomgang av de vitenskapelige undersøkelsene som finnes på dette området. Hensikten er da å finne ut om det er behov for en risikovurdering.

Ønsket vurdering av hollandsk undersøkelse

I oktober 2019 ba miljøministeren de danske helsemyndighetene vurdere en hollandsk undersøkelse, som peker på helsemessige konsekvenser forbundet med å "bo tett på en stor landbrugsproduktion".

Danske TV 2 Nyheder hadde da flere saker om tematikken, med bakgrunn i den hollandske forskningen. I denne forskningen går det fram at beboere nær store svinebesetninger i blant annet Holland oftere enn andre lider av en rekke ulike sykdommer.

Henstillingen fra statsråden kom etter at Enhedslistens landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen i fjor høst spurte om Wermelin ville undersøke de påstander som både danske TV2 og Greenpeace har fremlagt i artikler og tv-innslag.

Annonse

TV2 opplyste tidligere at det slett ikke finnnes dansk forskning på området, men har i ettertid påpekt at det finnes beslektede danske studier. "Metodisk kan de dog ikke sammenlignes med f.eks. undersøgelserne fra Holland", skrev TV2 Nyheder i en senere artikkel i fjor høst.

Bekymrede naboer

Der fortelles det om en nabo til en dansk svinegård. Vedkommende har lidd av kraftig hoste i to år, og gått til behandling. Hun mistenker at plagene skyldes den lufta hun innånder, men kan ikke vise til noen beviser. Kloss ved der hun bor, ligger en svineproduksjon som årlig produserer 16 000 slaktesvin og 28 000 smågriser.

Eieren kan ikke se at det kan være noen sammenheng mellom naboens helseplager og produksjonen.

- Jeg vet bare at jeg selv har gått i fjøset i mange år, og det har jeg ikke tatt skade av. Men det kan jo godt være, slik som når noen kan tåle å røyke og andre ikke kan, så det kan man ikke vite. Det kan jeg ikke svare på, sa svinebonde Karl Ole Jokumsen til TV 2 Nyheder den gang.

Landbrug & Fødevarer, Danmarks svar på Bondelaget, ønsker først å kommentere saken når og hvis danske myndigheder får påvist at situasjonen i Holland kan sammenlignes med danske forhold, har organisasjonen opplyst til TV2 Nyhederne.

Neste artikkel

Kvigene hans fikk panikk - bonden mener ulv herjer