Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedring for gris – trøblete for egg

Mens overskuddet i eggnæringa fortsatt er stort, fortsetter bedringen i svinemarkedet.

Bedringen i svinemarkedet fortsetter. Foto: Marianne Østby
Bedringen i svinemarkedet fortsetter. Foto: Marianne Østby

Norturas nye 2019-prognose, som ble sluppet fredag, viser ytterligere bedring i markedssituasjonen for gris. Nortura forventer her et underskudd på 2 000 tonn i 2019. Nortura betegner det som «et nødvendig underskudd».

«Nødvendig underskudd»

– Underskuddet er helt nødvendig når vi mister eksportmuligheten i 2020. Vi er svært fornøyd med at det nå går i riktig retning. Uttaket av målpris ligger nå under med 1,15 kr/kg. Prognosen slik vi ser det nå, gir oss grunnlag for å øke prisen på gris med 50 øre/kg fra 1. juli, sier Norturas direktør for Totalmarked kjøtt og egg, Ole Nikolai Skulberg i en pressemelding.

Nortura forventer en reduksjon i produksjonen på nær 6 prosent sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på 9 prosent. Samtidig forventer Nortura en fortsatt økning i effektiviteten. Engrossalget av helt slakt, forventes å falle med om lag 1 prosent sammenlignet med 2018.

Lenge var situasjonen den motsatte: Sterk overproduksjon i svinenæringa. I seinere tid har situasjonen snudd. Årsaken er både at bønder har nedjustert sin produksjon, samt at bønder er kjøpt ut av næringa. For å få bukt med overproduksjonen, ble svinebønder før jul bedt om å være med på en utkjøpsordning mot omstillingsbidrag. Bidraget kan inntektsføres skattemessig over syv år.

– Vi har overproduksjon av flere produkter i landbruket. Det er ikke en holdbar situasjon verken for bonde, industri eller forbruker. Det er ikke fornuftig bruk av ressurser å produsere mer mat enn markedet kan ta imot. Det er heller ikke fornuftig av hensyn til klimaet og matsvinnet, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes i desember, da Omsetningsrådet hadde godkjent Norturas søknad om å få kjøpe ut deler av svineproduksjonen.

Annonse

Vanskelig i eggnæringa

I eggmarkedet står det dårligere til. Overproduksjonen har skutt fart på kort tid, og Norturas siste 2019-prognose per mai viser et fortsatt overskudd på 1 700 tonn egg i år. Overskuddet er riktignok noe redusert siden forrige prognose. Det skyldes et noe høyere salg og en liten reduksjon i tilførsler, påpeker Nortura.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019. Nortura har nå gått ut til produsentene med tilbud om førtidsslakting. Det er primært egg fra miljøinnredning som skal tas ut, som et bidrag til å redusere overskuddet.

– Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. I tillegg ser vi at etterspørselen etter egg fra miljøinnredning er lav. Det vil om kort tid ikke være særlig rom for egg fra miljøinnredning, sier Skulberg.

Overproduksjonen har skutt fart på kort tid, og Norturas siste 2019-prognose per mai viser et fortsatt overskudd på 1 700 tonn egg i år. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø/Norsk Fjørfelag
Overproduksjonen har skutt fart på kort tid, og Norturas siste 2019-prognose per mai viser et fortsatt overskudd på 1 700 tonn egg i år. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø/Norsk Fjørfelag

Lite underskudd av sau

Prognosen for sau og lam viser at det fortsatt ligger an til et underskudd på 700 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 6 prosent sammenlignet med 2018.

I storfemarkedet, venter Nortura et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3 200 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 200 tonn større underskudd enn i forrige prognose.

Neste artikkel

Flere slakterier sertifisert av Islamsk Råd