Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedre oversikt over skredfaren i Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune får nå bedre og mer presise kart som viser skredfaren. Det er jordskred, flomskred og steinsprang som utgjør størst fare for den mest utsatte bebyggelsen, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Kartleggingen gir oss ny og oppdatert kunnskap om skredutfordringene i Nord-Aurdal kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere eventuelle sikringstiltak og for bruk i lokal beredskap, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Innenfor de seks kartlagte områdene ligger totalt 35 boligbygg innenfor faresonen der årlig nominell sannsynlighet for skred er større eller lik 1/1000. Det er skredtypene jordskred, flomskred og steinsprang som utgjør de største skredfarene.

Annonse

Kartleggingen tar hensyn til både erfaring og tidligere skredfarevurderinger og det er gjort nye vurderinger av skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Områdene som er kartlagt er Rye-Follonglo, Strond, Fagernes, Leira, Aurdal og Steinberg-Gottenborg.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, og det skal være lett å raskt få oversikt over hvilke områder som er skredutsatt, skriver NVE.

Neste artikkel

Ny modell gir endret beregning av erosjonsrisiko