Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bartnes oppgitt over klimasatsing

Regjeringa følger ikke opp stortingsflertallet som ber om et klimafond for landbruksnæringa.

I år var det tørke, men neste gang kan det være nedbør og flom som preger vekstsesongen. Bildet er fra Re i Vestfold i september 2015. Foto: Stian Bore
I år var det tørke, men neste gang kan det være nedbør og flom som preger vekstsesongen. Bildet er fra Re i Vestfold i september 2015. Foto: Stian Bore

– Jeg er oppgitt over at regjeringa ikke følger Stortingets flertall om et klimafond som vil bidra til nødvendige klimainvesteringer i landbruket. Årets verste tørkesommer på over 100 år har vist at vi trenger effektive verktøy for å møte klimautfordringene, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, etter at statsbudsjettet ble lagt fram i dag.

Annonse

FNs klimapanel peker på stort behov for handling for å nå globale klimamål. Da verdens ledere underskrev Paris-avtalen i 2015, bestemte de at «global oppvarming skal begrenses til godt under 2 grader, men helst til 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid».

Stortingsflertallet ba i behandlingen av årets jordbruksoppgjør om at regjeringa utreder og kommer tilbake med en modell for et klimafond i statsbudsjettet for 2019.

– Nå er det nødvendig å stimulere til gode klimaløsninger i landbruket. Vi mener et klimafond med en skattefordel er et målretta tiltak, skal man få gjennomført langsiktige og nødvendige investeringer som vil innebære betydelige økonomiske løft for den enkelte bonde. Andre sektorer har allerede etablerte ordninger for å stimulere til klimainvesteringer, nå er det viktig å sikre gode verktøy for landbruket, sier Bartnes.

Neste artikkel

Klodens ressurser for i år er allerede oppbrukt