Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bartnes: – Det vil skape uro

Flere bønder tar til orde for at de som vil selge kvotene sine, bør få selge innenfor sin egen region. Det vil skape uro, mener Bondelaget.

I seks av de 14 kvoteregionene er det meldt inn over en million liter mer kvote enn det som skal kjøpes ut. Flere bønder mener staten må inviterer inn interesserte kjøpere også. (Foto: Karl Erik Berge)
I seks av de 14 kvoteregionene er det meldt inn over en million liter mer kvote enn det som skal kjøpes ut. Flere bønder mener staten må inviterer inn interesserte kjøpere også. (Foto: Karl Erik Berge)

Ifølge regelverket som Bondelaget og staten ble enige om i fjor høst, kan staten kjøpe ut nesten 4,9 millioner liter kvote i det nye fylket Vestland.

Men hele 126 av bøndene i Vestland har meldt seg på den ekstraordinære salgsrunden. De vil selge over 8,6 millioner liter kvote. Dermed vil ikke alle som har bestemt seg for å slutte, få lov til å selge kvoten sin.

I seks av de 14 kvoteregionene er det meldt inn over en million liter mer kvote enn det som skal kjøpes ut. Samtidig kan det være mange bønder som har et sterkt ønske om å kjøpe kvote, men som ikke får mulighet til det.

– Opprettholder volumet

I Bondebladet nr. 7 foreslo melkebonde John Skregelid at staten bør be også interesserte kjøpere melde sin interesse.

– Staten må ta den kvotemengden de skal ha, og deretter fordele resten av kvotene som er til salgs, til de som vil kjøpe i samme region, til samme pris som staten betaler, foreslo Skregelid.

– Dette er en god ordning. Da opprettholder du volumet i distriktene. De som har bestemt seg for å selge, får selge, og de som vil kjøpe, får kjøpe, sa han.

Også flere andre bønder Bondebladet har snakket med, har kommet med det samme forslaget.

Går ikke inn i det

Er det aktuelt for staten og Bondelaget å gjøre som disse bøndene foreslår?

Landbruksminister Olaug Bollestad svarer Bondebladet på e-post.

Annonse

– Spørsmål om kvoteordningen for melk er tema for jordbruksforhandlingene, og jeg går derfor ikke inn i disse problemstillingene nå, skriver Bollestad.

– Uheldig med endring

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes har merket seg ønsket fra flere bønder.

– Jeg registrerer at det er flere som tar til orde for å endre det gjeldende midlertidige regelverket. Bondelaget mener at forutsigbarheten i ordningen er viktig, og at vi må komme tilbake til utforminga av et nytt regelverket i jordbruksoppgjøret, sier han.

– Hva vil være ulempene med forslaget fra Skregelid?

– Den midlertidige ordningen stenger ved utgangen av mars. Det vil være uheldig å gjøre endringer i et regelverk i virkeperioden. Det er mange gårdbrukere som har tatt stilling til utkjøpsordningen basert på regelverket. Det vil være å skape uro, å endre det i inneværende periode. På den andre siden kan det være et argument at man unngår at det går volum ut i leiemarkedet, med det forslaget som er beskrevet i ytringen, sier Bartnes.

– Hvorfor vil det skape uro?

– Det er et fastsatt regelverk som alle berørte forholder seg til. Det vil skape uro om vi endrer regelverket i tiltaksperioden. Det mener vi er uheldig, sier bondelagslederen.

Mangfold

– Hva vil du si til de som kom for sent?

– Jeg har forståelse for at hver enkelt har gjort grundige vurderinger, diskutert med sine nærmeste og tatt en vanskelig beslutning. Jeg har forståelse for at det oppstår ulike ønsker i bakkant av at man ikke kommer inn i ordningen. På den andre siden er det viktig at vi har forutsigbarhet og langsiktighet i regelverket som gjelder utkjøpet av de 40 millionene liter, sier Bartnes.

– Hvem er den tapende parten om det hadde blitt en tilleggsordning som den Skregelid beskrev?

– Vi er opptatt av mangfold av bruk i hele landet. Det er viktig at vi har stor bredde i hvordan melkebruka ser ut.

– Betyr det at det er så mange små bruk som vil slutte, at du syns det er problematisk?

– Det kjenner jeg ikke til. Jeg vet ikke hvordan statistikken ser ut. Men det er viktig at vi opprettholder et mangfold av bruk også framover, sier Lars Petter Bartnes. •

Neste artikkel

Så du er ferdig med jobben, Bollestad?