Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arrangerer bålaksjon mot ulvepolitikken

Tirsdag 19. januar arrangeres bålaksjoner landet over, for å markere motstand mot dagens rovviltpolitikk og støtte til nemndenes lisensfellingsvedtak.

Bondelaget oppfordrer folk til å vise sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv i fem revirer. Regjeringa sa nei til uttak i tre av disse revirene. Større folkeforsamlinger under bålaksjonene utgår på grunn av koronaen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Bondelaget oppfordrer folk til å vise sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv i fem revirer. Regjeringa sa nei til uttak i tre av disse revirene. Større folkeforsamlinger under bålaksjonene utgår på grunn av koronaen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Bakgrunnen for aksjonen, er regjeringens delvise overprøving av rovviltnemndenes (region 4 og 5) beslutning om å ta ut fem ulveflokker inne i ulvesona.

Regjeringa ved Klima- og miljødepartementet godtok nemndenes vedtak om lisensfellingsuttak av Kynnaflokken i Hedmark og Aurskogflokken i Akershus, men opphevet nemndenes vedtak om ulvefelling i revirene Hernes, Hornmoen og Rømskog. At sistnevnte revir ikke tas ut, innebærer at også en grenseflokk vernes.

Mange bål

Det er bål mange steder i landet. Her er et utvalg:

Verdal, Trøndelag, bondelagsleder Lars Petter Bartnes er tilstede

Berkåk, Rennebu i Trøndelag

Elverum, Innlandet, leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, er tilstede

Våler, Viken, leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, er tilstede

Skiptvet, Østfold/Viken

Eidsberg, Østfold/Viken

Sarpsborg, Østfold/Viken

Fet, Akershus/Viken – flere bål

Sørum, Akershus/Viken

Ullensaker, Akershus/Viken

Representanter for Bondelaget vil være med alle steder.

Annonse

– Lokalperspektivet forsvinner

"Når nemndene overkjøres, forsvinner også perspektivet til de som lever med ulv og rovdyr tett innpå seg. Det handler om mange lokalsamfunn rundt om i landet", skriver Norges Bondelag i en pressemelding.

– Ulvebestanden er større enn de 4-6 ynglingene Stortinget har bestemt. I sin vurdering om uttak av ulv utenfor sonen, sa Miljødirektoratet at det var mulig å nå det nedre målet selv med uttaket av fem ulveflokker. Da burde regjeringa fulgt opp rovviltnemndene sitt vedtak nå, understreket bondelagsleder Lars Petter Bartnes da regjeringens beslutning ble kjent før jul.

Større folkemengder utgår

Nå blir det bålaksjon rundt om i landet. Bondelaget oppfordrer folk til å vise sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv i ulvesona. Men større folkeforsamlinger - noe som har vært normen for ulvedemonstrasjonene de siste årene - utgår naturligvis nå.

På grunn av covid-19, er det ikke aktuelt å samle større folkemengder. Isteden oppfordres alle som vil være med i markeringen til å tenne sitt eget bål og til å dele sine bålbilder på sosiale medier. Selve båltenningen skal skje klokka 18.

Man kan kun samle det antall personer som er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. "Ta bilde av bålet, og del bildet på sosiale medier med emneknagg #bålaksjon2021", oppfordrer Bondelaget.

De ber båltennerne knytte ett eller flere av følgende budskap til bildet:

* Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme!

* Reduser ulvetrykket i ulvesona!

* Følg opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv!

Det er sammenslutningen Naturbruksalliansen som står bak arrangementet. Blant deltakerne i denne alliansen, finner vi blant andre Norges Bondelag, Norsk Bonde -og Småbrukarlag og Skogeierforbundet.

Neste artikkel

Bondelaget lanserer bærekraftsstrategi