Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arla vil øke etterbetalingen

Dette trenger melkebøndene våre, mener Arlas ordfører Åke Hantoft.

Resultatet for Arla går tilbake i 2017 sammenlignet med 2016, men etterbetalingen til bøndene skal ikke reduseres i forhold til året før, mener Arla-styret. (Foto: Arla Foods)
Resultatet for Arla går tilbake i 2017 sammenlignet med 2016, men etterbetalingen til bøndene skal ikke reduseres i forhold til året før, mener Arla-styret. (Foto: Arla Foods)

Arla-konsernets resultat ble kraftig redusert i 2017. I følge medlemsbladet til Arla ble det på 299 millioner euro, sammenligent med 356 millioner euro i 2016.

Arla er et av verdens største meierikonsern. Selskapet har eiere i Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Belgia, Luxemburg og Nederland.

Styret i Arla går inn for en etterbetaling på 165 millioner euro til eierne, skriver atl.nu.

Arla har foreslått til representantskapet at meieriet i framtiden skal betale 1 eurocent per kilo melk i restbetaling. Det er et løft i forhold til nåværende praksis med 4,75 prosent av den årlige inntjeningen.

Annonse

Siden konsolideringspolitikken ble vedtatt i 2014 har den blitt tilpasset når det årlige resultatet skulle fordeles, og representantskapet har hvert år fastsatt etterbetalingen til 1 eurocent per kilo melk.

– Vi har et sterkt år ba oss, og det gir også muligheter for en fornuftig etterbetaling. Det trengs ute på gårdene, både for å fortsette innhentingen etter tidligere tøffe perioder, og ettersom vi ser en litt mer positiv tid foran oss, sier Arlas ordfører Åke Hantoft til Arlas medlemsblad.

Neste artikkel

Q-meieriene forsøker å komplisere noe enkelt