Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpner for mink-retur i Danmark

Den danske regjeringa har besluttet å la det midlertidige forbudet mot minkavl i Danmark utløpe ved årsskiftet. Årsaken er at risikoen for folkehelsa anses som begrenset.

Inn i varmen igjen: Snart to år etter at regjeringa besluttet at absolutt alle mink skal avlives i Danmark, åpner samme regjering nå for at denne produksjonen skal bli tillatt igjen - fra nyttår. Foto: Marit Glærum
Inn i varmen igjen: Snart to år etter at regjeringa besluttet at absolutt alle mink skal avlives i Danmark, åpner samme regjering nå for at denne produksjonen skal bli tillatt igjen - fra nyttår. Foto: Marit Glærum

Det er Statens Serum Institut som har gjort denne vurderingen. Instituttet mener risikoen ved en minkavl-retur er begrenset så lenge ny minkproduksjon er "betydelig redusert". Hvor grensen da går, er ikke beskrevet i pressemeldingen regjeringa nå er ute med.

Regjeringa har uansett besluttet at de midlertidige forbudet mot minkavl som ble satt i Danmark skal utløpe ved årsskiftet. Dermed blir det igjen tillatt å avle mink i Danmark – i hvert fall i en periode.

– Folkehelsa først

Landbrugsavisen.dk skriver fredag at landbruksminister Rasmus Prehn har invitert minkbransjen til et møte fredag ettermiddag. Her vil bransjen få gjennomgått de smitteforebyggende tiltakene som veterinær- og helsemyndighetene vurderer er nødvendige av hensyn til folkehelsa, ved en gjenopptakelse av minkproduksjon.

Disse tiltakene er beskrevet i veterinær- og helsemyndighetenes modell til håndtering av COVID-19 i minkbesetninger.

– Når det kommer til spørsmålet om minkavl i Danmark, har det for regjeringa ene og alene handlet om folkehelsa. Derfor har det også vært den avgjørende faktor at helsemyndighetene har funnet det forsvarlig at minkproduksjon gjenopptas i Danmark, uttaler Rasmus Prehn.

Annonse

Han opplyser at regjeringa har hatt møter med minkbransjen om forventningene. Nå ser statsråden fram til å gjennomgå modellen med bransjen.

Statsråden legger til at de smitteforebyggende tiltakene vil bli fastsatt i en bekjentgjørelse, og at manglende overholdelse av kravene vil kunne sanksjoneres i form av bøter.

Mye gikk galt

Denne åpningen for minavl-retur i Danmark skjer etter en heller kaotisk prosess. Det hele begynte i november 2020. Da traff regjeringa den dramatiske beslutningen om å avlive absolutt alle mink i Danmark.

Beslutningen ble tatt etter at det var blitt påvist en farlig covid-19-mutasjon i noen av dyra. Noe lovgrunnlag for den dramatiske beslutningen fantes imidlertid ikke den gang. Siden har det blant annet kommet fram at myndighetene nedla den 100 år gamle næringa på 45 minutter, og at statsministeren fikk papirene til møtet seks (!) minutter før møtet.

Daværende landbruks- og matminister måtte gå av kort tid etter denne beslutningen. Det hele ble i vår gjenstand for en åpen høring i regi av en egen mink-kommisjon. Kommisjonen har undersøkt forløpet til den dramatiske beslutningen i november 2020. Blant annet kom det fram at tidligere veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen, unnlot å drøfte manglende lovhjemmel med minkavlerne. Hun bekreftet dette overfor kommisjonen, men kunne ikke da forklare hvorfor.

Neste artikkel

Mener riksrettssak bør vurderes