Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap vil sparke i gang kornlagring

I sitt alternative statsbudsjett-forslag, setter Ap av 30 millioner i 2020 til å opprette beredskapslagre for matkorn, såkorn og grasfrø.

– Nok korn i starten av en krise kan være helt avgjørende for at samfunnet klarer å tilpasse seg en krevende situasjon, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Stortingets næringskomité. Foto: Anders Sandbu
– Nok korn i starten av en krise kan være helt avgjørende for at samfunnet klarer å tilpasse seg en krevende situasjon, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Stortingets næringskomité. Foto: Anders Sandbu

– Tilgang til nok og trygg mat, er en del av vår felles forsikring som samfunn, fastslår Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen.

Satser på kornlagring

Ap er nå ute med sitt alternative statsbudsjett-forslag. Blant de prioriterte satsingene på mat- og landbruksfeltet, er å sparke i gang igjen satsingen på kornlagring. Ap setter av 30 millioner kroner for å komme i gang med å opprette beredskapslagre for både matkorn, såkorn og grasfrø.

– Tørkesommeren 2018 ga oss enda en lærdom om hvordan tilgangen til mat kan bli påvirket av blant annet kraftige værutslag. Sentralt for folks sikkerhet, er at samfunnet sørger for at matberedskapen blir bedre. Nok korn i starten av en krise kan være helt avgjørende for at samfunnet klarer å tilpasse seg en krevende situasjon. Det samme gjelder å ha nok frø til å komme i gang igjen med produksjonen etter en sesong som har slått feil, utdyper Sandtrøen.

Opposisjonen på Stortinget har lenge ivret for en større sårbarhets- og risikoanalyse, som ikke har som forutsetning at matmarkedet vil fungere optimalt også ved en større krise. Et flertall bestående av Sp, Ap, SV og KrF ba dessuten i fjor regjeringen legge fram en egen sak for Stortinget i løpet av 2019 om å etablere nasjonale beredskapslagre av korn. Men da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i forrige måned, var det full avvisning.

Sp har på sin side fremmet et representantforslag om minst 50 prosent reell norsk selvforsyning (korrigert for import av proteinressurser) innen 2027. En rekke landbrukssamvirker sluttet opp om forslaget under en åpen stortingshøring i slutten av oktober. 26. november skal Stortingets næringskomité legge fram sin innstilling i denne saken.

Annonse

Mer til skogplanting og Mattilsynet

I Aps alternative statsbudsjett, legges det i tillegg opp til en styrking av Mattilsynet med 20 millioner. Midlene skal brukes på å sikre trygg mat, friske dyr og god dyrevelferd.

Partiet viser i sin begrunnelse til at Mattilsynet har hatt flere store oppgaver å hanskes med de siste årene. Skrantesyke, dyrevelferdsspørsmål og oppdrettsnæringen er bare noen av de ressurskrevende oppgavene.

Skogbruk og treindustri gis også et løft. Arbeiderpartiet vil styrke skogplantingen som et virkemiddel for å binde og lagre CO2 gjennom fotosyntesen. Samtidig vil skogplanting styrke ressursgrunnlaget for norsk skogsindustri, påpeker Ap.

Som Bondebladet skrev tidligere denne måneden, reagerer Skogeierforbundet på at regjeringen – selv etter åtte års utredning – ikke avsetter penger til en landsomfattende satsing på skogplanting på nye arealer. Organisasjonen ber om at Stortinget bevilger 30 millioner til skogplanting som klimatiltak i 2020. Med disse midlene vil det i hvert fall være mulig å sette i gang en landsomfattende satsing på skogplanting som klimatiltak, påpeker Skogeierforbundet.

Neste artikkel

Ett av tre rødgrønne partier har levert en forpliktende opptrappingsplan