Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap-topp: – Jeg har mistet helt troen på KrF

Aps Nils Kristen Sandtrøen er oppgitt over at KrF ikke ville være med på nye tiltak for vern av mer norsk matjord.

–  Partiet ser ikke ut til å ta noen kamper. Det er synd, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen. Foto: Anders Sandbu
– Partiet ser ikke ut til å ta noen kamper. Det er synd, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen. Foto: Anders Sandbu

– Jeg har mistet helt troen på KrF når det gjelder jordbruk. Partiet ser ikke ut til å ta noen kamper. Det er synd, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen til Bondebladet.

Uttalelsen kommer etter at et flertall i Stortingets næringskomite (H, V, KrF og Frp) torsdag denne uka innstilte på at et representantforslag fra Sp om skjerpet jordvern ikke vedtas. Dermed går Ap og Sp på et tap i en for dem svært viktig landbrukssak.

Ingen halvering av dagens maksgrense

Forslaget fra Sp, som først ble lagt fram 3. mars, var tredelt:

* Stortinget fastsetter et nytt jordvernmål om maksimal omdisponering på 2 000 dekar årlig innen 2026.

(Dagens maksgrense er 2 000 dekar, et mål som er blitt nådd de siste åra.)

* Stortinget ber regjeringen legge fram en jordvernstrategi med tiltak for å nå jordvernmålet.

* Stortinget ber regjeringen utforme et mål for omdisponering av dyrkbar mark, samt tiltak som vil redusere jordbrukets eget forbruk av matjord.

Annonse

– Forunderlig av KrF

Formelt sluttbehandles saken 4. juni, men ingen av disse punktene blir noe av - i hvert fall ikke i denne omgang. Både Ap og Sp langer ut mot KrF, som ofte har fremstilt seg selv som noe av en landbruksgarantist.

– Det er forunderlig at en statsråd fra KrF (landbruks- og matminister Olaug Bollestad, journ.anm.) er den som sier at nok er nok når det gjelder jordvern, påpeker Sps landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad i en pressemelding.

Også på seinhøsten i fjor, uttrykte de to partiene - ikke minst Ap - sin sterke misnøye med KrF. Den gang i forbindelse med debatten om Norge skal etablere nasjonalt beredskapslager for matkorn. Det ville ikke KrF være med på, selv om KrF i sitt partiprogram for 2017-21 vil at Norge gjeninnfører beredskapslagring av både fôrkorn og matkorn.

– Hvorfor er statsråden nå negativ til å gi folk større trygghet for nok mat ved å starte beredskapslagring av korn, når Kristelig Folkeparti tidligere har vært for saken? spurte Sandtrøen den gang.

KrF vil utrede først

Hva jordvern-tematikken angår, ønsker ikke KrF noen nye innskjerpinger av jordvernmålet før det er gjort en utredning av flere departement. Det påpeker KrFs landbrukspolitisk talsperson Steinar Reiten.

– Å gå ned fra 4 000 til 2 000 mål nå, uten å utrede det grundig, kan ikke KrF være med på. Vi har sett på bakgrunnstallene. Av de litt i underkant av 4 000 dekarene, har i år halvparten blitt omdisponert til infrastruktur alene. Konsekvensen av å bare halvere nå, hadde vært at infrastruktur som blant annet vei, la beslag på alt areal. Da ville det ha blitt helt andre prioriteringer mellom ulike samfunnssektorer og ulike regioner. Vi vet også at jordbruket selv står for 25 prosent av all omdisponering, sier Reiten til Bondebladet.

Han avviser allikevel ikke at KrF seinere vil bli med på en skjerping av jordvernet. Reiten viser til at landbruks- og matminister Olaug Bollestad fra KrF vil ta opp til ny vurdering i 2021 om det er behov for utredning og derigjennom videre skjerping av jordvernmålet.

Neste artikkel

Uklart om nytt jordvernmål